Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Kafire Kur'an-ı Kerim'i öğretmenin hükmü

Soru

Eğitimini bitirdikten sonra İslam'a girmek isteyen samimi bir kız arkadaşım var, İslam dinine çok ilgi duyduğu için ona Fatiha Suresini ve Ayetel Kursi'yi öğrettim, hatta kendi isteğiyle bunları ezberledi. Şu an Müslüman olmadığı itibarıyla ona Kur'an'ı öğretmem caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi: İslam'a gireceği ümit edilen kimseye Kur'an-ı Kerim'i öğretmekte hiçbir sakınca yoktur. Nitekim Nevevi rahimehullah şöyle dedi: "Kafir olan kimse Kur'an-ı Kerim'i Dinlemesinden alıkonulmaz ancak Kur'ana ellemekten alıkonur. Kur'an-ı Kerim'i öğretme konusu ise; şayet İslam'a girmesinden umut yoksa caiz değildir. Fakat İslam'a girmesinde ümit varsa tercihli görüşe göre caizdir. El Kadi Hüseyn bu görüşte olup El Beğavi ve başkaları bu görüşü tercih etmişlerdir. " El Mecmu 85/2

İbn Hacer rahimehullah şöyle dedi: "Bu konu, Selefin içinde farklı görüş bildirdikleri bir konudur: İmam Malik, Kafir olan kimseye Kur'an-ı Kerim'i öğretmenin caiz olmadığını söylerken Ebu Hanife, bunu caiz görmüştür.  Şafii mezhebinde ise farklı görüşler var ancak tercihli görüşe göre İslam'a girmesi düşünülen kişiye öğretmek caiz olduğu üzerine görüş bildirilmiştir. Fakat eleştirmek ve tenkit etmek amacıyla öğrenmek isteyen kafire öğretmek caiz değildir. Ayrıca az ve çok öğretme arasında fark vardır. Fethul bari 6/107

Yüce Allah şöyle buyurdu:  "Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah’ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir."Tevbe/6

Şevkani rahimehullah şöyle dedi: "Bunun anlamı: Onlarla savaştığın müşriklerden biri sana güven duyduğu zaman ona güven ver ta ki yüce Allah'ın sözünü işitsin, düşünsün ve davet ettiğin İslam'ın gerçeğini görsün. Daha sonra Allah'ın kelamını işitip iman etmezse onu güvendiği yere bırak" Fethul Kadir 2/491

İkincisi: İslam, bir erkek ile bir yabancı bir kadın arasında ilişkinin olmasına onay vermez. Daha detaylı bilgi için :( 126339) nolu sorunun cevabına bakınız

Şayet bu kızın İslam'a gireceğinden ümidin varsa size tavsiyemiz onunla evlenmenizdir. Şüphesiz bu durum İslam'a girmesinde yardımcı olacak ve İslam'da kalma açısından destek olacaktır. Ayrıca onun İslam'a giriş sevabını alacaksın. Sana yüce Allah'tan muvaffakiyet ve hidayet dileriz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi