Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Saçkıran Hastalığında Yapay Saç Ektirmenin Hükmü

150492

Yayınlama tarihi : 11-06-2023

Gösterimler : 943

Soru

28 yaşında genç bir erkeğim ve 8 yaşımdan beri saçlarımın tamamen dökülmesine neden olan saçkıran (alopesi areata) hastasıyım ve o zamandan beri kafamın her yerine periyodik olarak lokal kortizon enjeksiyonları yapıyorum. Geçici bir etki sağlanırdı fakat daha sonra kafamın diğer bölgelerinde saçım dökülmeye başlıyordu ayrıca bu enjeksiyonlar çok ağrılı olurdu. Saçkıran hastalığında hastalık bir bölgede yoğunlaşmadığı için folikül alarak doğal saç çıkarmak mümkün değildir. Bu nedenle doğal saçımla aynı şekil ve renkte yapay saç ektirmem caiz olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hastalık veya bir kaza sonucu saçı dökülen kişinin saç ektirmesi caizdir. Çünkü bu uygulama, kusur gidermek ve Allah’ın ilk yarattığı şekli geri getirmektir.

İslam Fıkıh Komitesi, (Malezya 9-14 Temmuz 2007)  kozmetik ve estetik operasyonlarıyla ilgili kararları şöyledir:

Aşağıdaki amaçlar dahilinde şer’i olarak gerekli ve zaruri estetik operasyonları yaptırmak caizdir:

a-Organları insanın ilk yaratılış şekline döndürmek. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık”. (Tin/4)

b-Vücut organlarına doğal işlevlerini kazandırmak.

c-Yaratılıştan beri oluşan kusurları gidermek. Örnek: Yarık dudağı düzeltmek, çok eğri olan burnu düzeltmek, doğum lekelerini gidermek, fazla parmak ve dişleri gidermek, yapışık parmakları ayırmak vb.)

d-"Yaralanmalar, kazalar, hastalıklar ve benzeri nedenlerden kaynaklanan kusurları gidermek. Örnek: Deri nakli ve onarımı, memenin alınması durumunda tamamen yeniden şekillendirilmesi, hastalığa yol açması durumunda memenin büyütülmesi ve küçültülmesi, özellikle kadınlar için saç ekimi.

e- Kişiye psikolojik veya fiziksel zarar veren çıbanları aldırmak.

Şeyh Muhammed bin Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

Kel olan bir kişinin başının arka tarafından kıllar alınır ve üst tarafa ekilir, bu uygulama caiz mi?

Cevap: Evet, caizdir. Çünkü bu uygulamada durum, Allah’ın ilk yarattığı şekle döndürmektir. Kusuru gidermek olup güzellik veya Allah’ın yaratması üzerinde bir ekleme değildir. Böylece Allah’ın yaratmasını değiştirme olarak görülmez. Bilakis eksilen bir şeyi tamamlama ve kusurları gidermektir. Bu bağlamda biri kel olan üç kişinin kıssası meşhurdur. Hadiste (Buhari 3277, Muslim 2964) rivayet edildiğine göre kel olan güzel bir saç ister melek başını mesheder ve Allah ona güzel bir saç bahşeder… (Fetava ulema el beled elharam s. 1185)

İkincisi:

Soruda belirtildiği gibi doğal saç çıkması mümkün değilse, saçın temiz maddeden üretilmiş olması ve var olan zarardan daha çok zarar oluşmaması şartıyla yapay saç ekiminde bir sakınca yoktur.

Bazı araştırmacılar yapay saç ekiminin haram olduğu görüşündedirler. Görüşlerini şöyle savunurlar; uygulama haram olan saç birleştirme hususuna benzer zira suni saçlar olduğu gibi kalır ve gelişmez. Bu uygulamada aldatma ve Allah'ın yaratışını değiştirmek ve bir takım zararlar mevcuttur.

Dr. Salih bin Muhammed El-Fevzan, yukarıda belirtilen illet/sebepleri zikrettikten sonra, bu uygulamanın “vücuda zararlı bir madde olan kortizonu içeren ilaçları kullanmayı gerektirdiğini ve şeriatın kendine zarar vermeyi yasakladığını” belirterek, şunları söyledi: Bazı fakihlerin saç uzatma ve kelliğe peruk takmanın caiz olduğuna dair söylediklerine göre bu, kusurun giderilmesi olduğu ve güzelliğin artması talebi olmadığı için caizdir. Kellik, psikolojik rahatsızlığa neden olması ve yapay saç ekilmesi dışında giderilemeyeceği anlaşılırsa necis maddelerden üretilmemesi şartıyla yapay saç kullanmak caizdir. (Buhus el Nedva el Tıbbıye c. 3, s.2427.)

Özetle anlaşılan bu uygulama –Allah daha iyi bilir- haram olan saç birleştirme konusuna girmez. Çünkü ortada birleştirilen saç yoktur. Bilakis tamamen dökülen saç söz konusudur.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

Bir kadın kullandığı ilaç nedeniyle saçlarının neredeyse tamamı dökülmüştür. Haram olduğunu düşündüğü için peruk kullanmak istemiyor.?

Cevap:

Saçlarının döküldüğü ve tekrar çıkma ümidi kalmadığı bir durumda peruk kullanmanın bir sakıncası yoktur. Çünkü gerçeğinde bir güzellik unsuru eklenmiyor, bilakis bir kusuru gidermek için yapılmaktadır. Bu bağlamda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in lanet ettiği saç birleştirenlerin kapsamına girmez. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem saçı birleştiren ve birleştirilmesini isteyen kadınlara lanet etmiştir.

Şüphesiz bu kadın saç birleştiren kişilere benzemez. Zira Allah’ın kendisine verdiği saçın üzerine başka bir saç eklemez. Sadece oluşan bir kusuru giderir bunda da sakınca yoktur. Her iki konu arasında apaçık fark mevcuttur.  (Fetava nurun ala derb)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi