Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

BAZI KİMSELER, BİRARAYA GELEREK HER BİRİ BİRER CÜZ OKUMAK SÛRETİYLE KUR\'AN\'I HATİM ETMEKTEDİRLER. BU AMEL İLE KUR\'AN OKUYANLARDAN HER BİRİ KUR\'AN\'I HATMETMİŞ SAYILIR MI?

Soru

Bazı kimseler, herkes içinden Kur'an okumak sûretiyle bir yerde toplanmakta ve orada bulunanlardan her biri, Kur'an'ın tamamını bu bir oturumda hatmetme iddiâsıyla Kur'an'dan bir cüz okumaktadırlar.
Bu amel câiz midir? Yoksa bid'at cinsinden bir amel midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Soruda zikredilen ameli câiz görmüyorum ve ilk müslümanlardan (seleften) de bunun gibi bir amelin nakledildiğini de hatırlamıyorum.İnsan, ancak kendisinin okuduğu Kur'an'a veyafaydalanmak amacıyla dinlediği Kur'an'a karşılık ecir alır.

Başkasının okuduğu ve kendisinin de dinlemediği Kur'an'a gelince, onun ecri sahibine yani okuyan kimseye âittir. Kur'an okumak için toplanan bu kimseler, Kur'an'ı hatmetmiş sayılmazlar. Herkes birer cüz okuduğu için, herkese birer cüz ecri verilir. Bu kimselerin buna benzer amelleri yapmamaları gerekir. Aksine ya onlardan bir kişi Kur'an okumalı ve diğerleri de okunan Kur'an'ı dinlemeli ya da her biri başkasının okumasına bağlı kalmadan kendisi okumalıdır.

Kaynak: "el-Lu'luu'l-Mekîn Min Fetâvâ İbn-i Cibrîn"; s: 50