Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

İnşaat Malzemelerini Edinmek İçin Murabaha Şartları

Soru

Murabaha nedir açıklar mısınız? Bir kurumda memurum ve bizde murabaha sistemi mevcuttur. Bir ev inşaatı yaptırmak istiyorum murabaha borcu talebinde bulundum ancak birkaç sorum olacak:

1-Kurumun inşaat tedarikçisiyle sözleşme yapması yeterli mi? Yoksa malzemenin alındığı yerden taşınması şart mı?

2-Şu an inşaat malzemesi pahalı, borç onayı çıktıktan sonra malzeme ucuzlayıncaya kadar paranın tedarikçinin yanında kalmasını istemem caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Murabaha’nın tanımı: Araba ve inşaat malzemesi gibi belirli bir ürünün satın alınması için bir kurum veya bankayla anlaşma yapmanız ve söz verdikten sonra kurum ürünü satın alıp sahip olduktan sonra belirli bir kazanç karşılığında size satar.

Murabahada borç yoktur. Bu işlemi borç olarak adlandırmak yanlıştır. Şayet kurum ürünü kendisine almaz sadece finans sağlıyorsa bu durumda borç olur ve haram olan faiz olur. Çünkü şirket borcu ve borç üzerinden fazla miktarı faiz olarak tahsil edecektir. Bu işlem geçerli murabaha değildir. Geçerli ve doğru murabaha işlemi aşağıdaki aşamalarla olur:

1-Sahip olmak istediğin ürünü şirkete haber verirsin.

2-Şirket söz konusu ürünü kendi namına satın alır.

3- Şirket ürünü teslim alır ve tedarikçinin deposundan taşır. Zira şirket, ürünü teslim almadan müşteriye satması caiz değildir.

4-Ürünü teslim alıp sahip olduktan sonra müşteriye satar.

5-Şirket ürünü sana sattıktan sonra ister ev inşaatında kullanırsın ister piyasada satar ve parasını alırsın. Fakat satacağın taraf şirket veya şirketin satın aldığı tedarikçiyle alakası olmayan bir taraf olması gerekir. Aynı şekilde kendin satman gerekir. Kendi adına şirkete sattıramazsın. Bu şartlar sağlandığı takdirde murabaha geçerli olur.

Şirketin ürünü teslim alması ve tedarikçinin deposundan taşıması gerektiğine delil olarak (Ahmed 15399, Nesai 4613) rivayetine göre Hakim bin Hizam Radiyallahu anhu Ey Allah’ın Rasulü! Bir takım satacaklarımı satın alırım bunların hangisi helal hangisi haram olur? Rasulullah: “Bir şeyi satın aldığında teslim almadan satma!”

Zeyd bin Sabit Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem tüccarlar evlerine götürmedikçe malların satın alındıkları yerde satılmalarını nehyetti. (Ebu Davud 3499)

İbn Abbas Radiyallahu anhuma’dan rivayetle Nebi sallallahu aleyhi veselle şöyle dedi: “Her kim bir yiyecek satın alırsa, onu tamamıyla teslim almadıkça satmasın!” (Buhari 2132, Muslim 1525) İbn Abbas şöyle dedi: Her şey aynı hükme girdiğini sanıyorum. Yani yiyecek olsun veya başka bir şey olsun aynı hükme tabidir. 

İkincisi:

Seninle inşaat tedarikçi ile bir bağlantı yoktur. Ürünlerin ucuzlayıncaya kadar kendisinde kalmasını isteme hakkına sahip değilsin. Çünkü geçerli murabaha şirketin tedarikçiden alıp sahip olması daha sonra sana satmasıdır. Şayet fiyatlar yüksekse ucuzlamasını beklemen ve karar verdiğin zaman murabaha işlemini başlatırsın.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi