Çarşamba 11 Şaban 1445 - 21 Şubat 2024
Türkçe

Makata fitil (supozituvar) koymak, abdesti bozan şeylerden sayılır mı?

155476

Yayınlama tarihi : 01-04-2011

Gösterimler : 51739

Soru

Makattan kullanılan kapsül (fitil), abdesti bozar mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Makata fitil (supozituvar) koymak, iki şartla abdesti bozmaz:

Birinci şart:

Bir kimse, makatına fitili koyarken, deliğin bulunduğu yere dokunmaması gerekir. Eğer ellerine eldiven giymek veya tüp kullanmak sûretiyle arada bir engel bulundurarak makattaki deliğin bulunduğu yere fitili koyarsa, bu takdirde abdesti bozulmaz. Yok eğer makattaki deliğe çıplak elle fitili koyarsa, abdesti bozulur.

Bu hüküm; ister şehvetle olsun, isterse şehvetsiz olsun, penise (zekere) dokunmakla abdestin kesinlikle bozulacağını söyleyen âlimlerin görüşüne göredir.

Şehvetle penise dokunmadıkça abdestin bozulmayacağını söyleyenlere göre ise, abdest bozulmaz. Aynı şekilde makata dokunmak da böyledir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. [ رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح النسائي ]

"Edep yerine (fercine) dokunan, abdest alsın." (Nesâî; hadis no: 444. İbn-i Mâce; hadis no: 481. Elbânî, "Sahîh-i Nesâî"de hadis sahihtir, demiştir.)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Makat, fercdir (edep yeridir). Ferc denmesinin sebebi; karından açılan bir gedik (yarık) olmasından ve oradan dışkı gibi şeylerin dışarı çıkmasından dolayıdır.

Buna göre; makatın deliğine dokunmakla abdest bozulur.Makatın deliğine dokunma hükmü, penise dokunma hükmünden alınan bir hükümdür.Dolayısıyla bu konudaki en tercihli görüşü öğrenmek için âlimlerin bu konudaki görüşlerine müracaat edilmelidir.

"Makatın deliği" ibâresi ile, makatın iki tarafındaki etli yere veya kıça veya uyluklara veyahut da testislere dokunmak, bu hükmün dışında kalır ve abdesti bozmaz. " (eş-Şerhu'l-Mumti'; c: 1, s: 293)

Bu konuda (82759) nolu sorunun cevabına da bakabilirsiniz.

İkinci şart:

Fitil (supozituvar) makatın deliğine konulduktan sonra bu fitilin tamamının veya bir kısmının makatın deliğinden dışarı çıkmaması veya makatın deliğinden ıslaklığın çıkmasına sebep olmaması gerekir. Çünkü makatın deliğinden bir şeyin çıkması, abdesti bozar.

Değerli âlim İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimsenin makatına bir şey enjekte edildikten sonra fercinden (edep yerinden) o şeyin bir kısmı geri çıkarsa/gelirse, abdesti bozulur." (el-Muğnî; c: 1, s: 192)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi