Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem nafile oruçlarını Şaban ayında kaza etmesi

Soru

“Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem her aydan üç gün tutardı, bazen bu oruçlar birikir ve senenin tüm oruçlarını Şaban ayında tutardı” hadisi sahih mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Müminlerin annesi Aİşe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem her aydan üç gün tutardı, bazen bu oruçlar birikirdi senenin tüm oruçlarını Şaban ayında tutardı” Taberani (Mucemul Evsat 2/320) şöyle aktardı: bu Hadisin senedi şu şekildedir: Ahmed,Ali bin Harb el cundi saburi, Süleyman bin Ebi Havza, Amr bin Ebi Kays, Muhammed bin Abdurrahman bin Ebi Leyla, kardeşi İsa’dan, babası Abdurrahman, Aişe’den rivayet etmiştir. Sonra şöyle dedi: “Bu hadis, Abdurrahman bin Ebi Leyla’dan sadece bu senetle rivayet edilmiştir. Bu senedi sadece Amr aktarmıştır.

Bu hadisin senedinde Abdurrahman bin Ebi Leyla –Meşhur fakih-  olduğu için zayıftır.

İmam Ahmed bu konuda şöyle dedi: Bu şahsın hafızası kötüydü, hadisleri sağlam değildi. Şu’be rahimehullah şöyle dedi: Bin Ebi Leyla’dan daha kötü hafızalı birini görmedim. Ali bin el Medini şöyle dedi: hafızası kötü, hadisleri sağlam değildi.

Bu nedenle ilim ehli bu kişinin aktardığı hadisleri zayıf görmüşlerdir.

(mecme el zavaid 3/195

İbn Hacer rahimehullah şöyle dedi: “İbn Ebi Leyla, zayıftır. Konu başındaki hadis ve sonrasında gelen hadisler buna işaret etmektedir. (Fethulbari 4/252)

Şevkani rahimehullah şöyle dedi: bu hadisin senedinde İbn Ebi Leyla olduğu için zayıftır. (Neylul avtar 4/332)

İlim ehli, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Şaban ayında diğer aylardan daha fazla oruç tutmasının hikmeti konusunda farklı görüş bildirmişlerdir. Bunlardan bazıları: birincisi yukarıda bahsi geçen konudur. Ancak bunun delili sahih değildir. Bu konuda İbn Battal Buhari şerhinde şöyle aktarmıştır: “Usame bin Zeyd şöyle dedi: Ey Allah’ın Rasulu! Şaban ayından oruç tuttuğun kadar başka aydan tuttuğunu görmedim. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: bu ay, Recep ile Ramazan ayında olup insanların bundan ğafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin rabbine ulaştırılır. Benim amelim yüce Allaha ulaştırılırken oruçlu olmak istiyorum”  (Nesai, Ebu Davud, İbn Huzeyme sahih demiştir.) Fethul bari 4/215.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi