Pazar 22 Şaban 1445 - 3 Mart 2024
Türkçe

Yabancı bir erkeğin, ölen bir kadını kabrine indirmesi câiz midir?

155505

Yayınlama tarihi : 30-06-2013

Gösterimler : 20451

Soru

Yabancı bir erkeğin, mahremleri orada bulunmasına rağmen, ölen bir kadını kabrine koyması (indirmesi) câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Aslolan; -eğer varsa- ölen kadını, mahremlerinin kabre indirmesidir.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Ölen kadını kabrine koymaya en lâyık olan erkeğin, kadının mahremleri olduğu konusunda ilim ehli arasında hiçbir görüş ayrılığı yoktur. O erkek ise, hayatta iken o kadına bakması ve onunla yolculuğa çıkması kendisine helal olan kimsedir.

Nitekim Hallâl'in senediyle rivâyet edilen hadiste o şöyle demiştir:

"Ömer -Allah ondan râzı olsun-, Zeyneb binti Cahş vefat ettiği zaman Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in minberinin yanında ayağa kalkarak şöyle dedi:

- Ölen kadını kim kabrine koymalıdır? Diye kadınlara birisini yollamıştım.

Kadınlar bana:

-Hayatta iken onun (ölen kadının) yanına girmesi helal olan erkek onu kabrine koyar, diye cevap gönderdiler. Bunun üzerine ben de onların söylediklerinde doğru olduklarını (doğruyu isabet ettiklerini) gördüm." ("el-Muğnî", c: 2, s: 189)

Değerli âlim Elbânî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Ömer'in eserini (sözünü), Tahâvî (3/304-305) ve Beyhakî (3/53) sahih bir senedle rivâyet etmişlerdir.(Bkz: "Kitâbu'l-Cenâiz", c: 1, s: 148)

Eğer ölen kadının mahremleri yoksa veya mahremleri olur da onu kabrine koymaya bir engel varsa, yabancı erkeğin o kadını kabrine indirmesi câizdir.

Nitekim Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يعني : توفيت] قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: فَانْزِلْ. قَالَ : فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. [ رواه البخاري ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in vefat eden bir kızının cenâzesinde bulunduk.

Enes dedi ki:

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i kabrin başında oturmuş, gözlerinden yaşlar akarken gördüm.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

-Sizden bu gece eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen erkek var mı? Diye sordu.

Bunun üzerine Ebu Talha:

-Benim, (ey Allah'ın elçisi!) dedi.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:

-Kabre in, buyurdu.

Enes dedi ki:

-Bunun üzerine Ebu Talha (defnetmek için) onun kabrine indi." (Buhârî, hadis no: 1285)

İmam Şevkânî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Bu hadis, (ölen kadını defnetmede) uzun zaman eşleriyle ilişkiye girmeyen yabancı erkeklerin, yakın zamanda eşleriyle ilişkiye giren baba ve koca gibi akrabalara tercih edileceğine delâlet eder..." ("Neylu'l-Evtâr", c: 4, s: 106)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"O gece eşiyle cinsel ilişkiye giren erkeğin, ölen kadını kabrine koymasının haram olduğunu söyleyen hiçbir âlim bilmiyorum.

Fakat âlimler şöyle demişlerdir:

Eşiyle cinsel ilişkiden uzak olan kimsenin ölen kadını kabrine koyması daha evlâdır... Bazı insanlar, mahremi olan erkeklerden başkasının ölen kadını kabrine indiremeyeceğini zannetmektedirler. Bu, doğru değildir. İster mahremi olan bir erkek olsun, isterse mahremi olmayan bir erkek olsun, defnetme işini en iyi bilen bir erkek, ölen kadını kabrine indirir." ("Açık Kapı Görüşmesi", 77. Görüşme)

Yine şöyle demiştir:

"İster mahremi olan bir erkek olsun, isterse mahremi olmayan bir erkek olsun, ölen kadını, herhangi bir erkek kabrine koyabilir.Fakat mahremi olan bir erkeğin indirmesi daha fazîletlidir.Ancak insanlardan o gece eşiyle cinsel ilşikiye girmeyen birisini öğrenirsek, tıpkı hanımı olmayan bir erkeği veya şehveti geçmiş yaşlı bir adamı tanımamız gibi. Âlimler -Allah onlara rahmet etsin- şöyle demişlerdir:

-(Ölen kadını defnetmede) uzun zaman eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kimse, yakın zamanda eşiyle cinsel ilişkiye girmiş olandan daha evlâdır." ("Açık Kapı Görüşmesi", 133. Görüşme)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi