Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Hayızlı olduğu için mikattan ihmrama giremedi sonra babasından utandığı için umre yapan kimse

Soru

Hayızlı olduğum halde kocam ve ailem ile beraber ramazan umresi yapmaya gittim. Mikat yerine ulaşınca umreye niyet etmedim (çünkü ülkemize geri dönme tarihine kadar temizlenmeyeceğime emindim). Kimseye de bunu söylemedim.. Mekke’den ayrılmamıza saatler kala babam bana yıkanmasam bile tavaf ve sa’y yapmam gerektiğini söyledi (babam bana eşlik etmek için ihrama girdi). Babama mikatta umre yapmaya niyet etmediğimi, saçımı kısalttığımı, gözüme sürme çektiğimi ve kocamla cima yapmadan oynaştığımı söylemeye utandım. Babama söylemeye utandığım için banyo yapıp abdest aldım. Sonra babama eşlik ettim (Tavaf ve sa’y yaptıktan sonra saçımı kısalttım). Sonra ülkemize döndük. Bütün bu yaptıklarımın hükmü nedir? Bütün bu yaptıklarımın kefareti olarak ne yapmam gerekiyor?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi :

İhrama girmediğin için kocan ile oynaşman, gözüne sürme çekmen ve saçını kısaltmanda bir sakınca yoktur.

İkincisi:

Yaptığın tavaf, sa’y ve sonra saçını kısaltman ile ilgili bazı ayrıntılar bulunmaktadır:

  1. Baban seni tavaf ve sa’y yapmaya çağırdığında eğer bunları ihrama girmeden ve umreye niyet etmeden yaptıysan yaptıkların eylemler geçersizdir. Bunlar için bir şey yapmak gerekmez. Aynı şekilde yaptıkların için sevap kazanmazsın. Babana umreye niyet etmediğini açık bir şekilde söylemen gerekirdi. Çünkü ibadetler yalnızca ibadet niyeti ile ve Allah’a (celle celaluhu) yakınlaşmak için yapılır.
  2. Bunları yapmadan önce eğer ihrama niyet ettiysen yani umreye niyet ettiysen; bu umre tavaf için temiz olmayı şart koşmayanlara göre makbul bir umredir. Hanefi mezhebine ve Ahmed b. Hanbel’den gelen bir görüşe göre böyledir. aynı şekilde Şeyhu’l İslam İbn Teymiyye ve bir grup alime (rahimehumullah) göre de bu görüş tercih edilen görüştür. Ancak Hanefiler bunun için deve Hanbeliler ise koyun kesmeyi gerekli görmüşlerdir. Şeyhu’l İslam İbn Teymiyye ise bunun için herhangi bir şey gerekli görmemiştir. Eğer sen senin yerine Mekke’de koyun kesebilecek ve onu oradaki fakirlere dağıtabilecek birine vekalet verirsen bu senin için daha hayırlı ve ibadetin için daha uygundur.

Bir kimse Mekke’ye umre niyeti olmadan girerse fakat daha sonra umre yapmaya niyet ederse ihrama girmek için Ten’im gibi mikatlara  çıkması gerekir. Eğer bulunduğu yerde ihrama girerse yani umreye niyet ederse kurban vermesi gerekir. Bunun kefareti de Harem’de bulunan fakirlere bir koyun kesip dağıtmaktır. Bundan dolayı eğer bu amelleri umre niyeti ile yaptıysan kurban vermen gerekir. bunun nedeni ise mikata çıkmadan umreye niyet ettiğin içindir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi