Cuma 24 Cemaziyel-Evvel 1445 - 8 Aralık 2023
Türkçe

Namaz kılan kimse, Kur’an okurken hata yapması veya bir ayeti unutması durumunda ne yapılır?

Soru

Namaz kıldığımda dalgınlık sebebiyle bazen yanlış okur veya bir ayeti unuturum. Daha sonra üç defa istiğfar çekip ayeti ve sureyi baştan okurum? Bu uygulama doğru mu yoksa başka yerden okumam mı gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hata yapıldığı yer, şayet Fatiha suresi ise mutlaka hatayı düzeltmek gerekir. Zira Fatiha’sız namaz kabul edilmez.

Şayet yapılan hata Fatiha dışında ise namazı geçerlidir. Nitekim Fatiha dışında Kur’an okumak sünnet olup vacip değildir. 

Daimi Fetva Kurulu alimleri şöyle dediler:

Namazda Fatiha’dan sonra sure okumayı unutan kişi; ister imam ister memum, ister ister farz ister sünnet namazı olsun, tüm durumlarda namazı geçerlidir. (Daimi Fetva Kurulu 7/146)

Fatiha’dan sonra okunacak surede hata yapan veya bir ayeti unutan kimse hakkında istiğfar meşru değildir. Meşru olan hatayı düzeltmek veya unuttuğunu hatırlamaya çalışmasıdır. Şayet hatırlayamazsa ister diğer ayete geçer veya başka bir sureyi okur veya rükua gider. Her hangi seçeneği yapmasında sakınca yoktur.

Şeyh İbn Baz Rahimehullah’a şöyle soruldu:

İmam, namazda okuduğu ayetin devamını hatırlamazsa ve cemaatten de hatırlayan olmadığı takdirde tekbir getirip rükua mı gider? yoksa başka bir sure mi okur?

Cevap: Bu durumda imam ister tekbir getirir ve okumaya son verir. İster başka ayet veya başka sure okur. Fatiha ise mutlaka tümün okumak gerekir. Çünkü Fatiha namazın bir rüknüdür. (Mecmu Fetava bin Baz 12/129)

Şeyh bin Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

Tek başıma namaz kıldığımda okuduğum ayeti tamamlayamaz durumdaysam ne yapmam gerekir?

Cevap: İki husustan birini yapabilirsin: Bir sonraki ayete geçmek veya rükua gitmek. (Fetava nurun ala derb, İbn Useymin 24/141)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi