Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Doğal İpeği Giymek, Üzerine Oturmak Veya İçinde Yatmak Erkeklere Haramdır

Soru

Eşim yatağımız için ipek bir çarşaf almak ister, bunun üzerine yatmak caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir erkeğin ipek giymesi haram olduğu gibi aynı şekilde ipek üzerinde oturması veya içinde yatması da haramdır. Huzeyfe Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ipek elbise giymemizi veya üzerine oturmamızı yasakladı (Buhari 5837)

Bu hadiste ipek giymenin haram olduğunu savunanlar için güçlü bir delil mevcuttur. alimlerin cumhuru da bu görüştedir. İbn Veheb şöyle dedi: Sa’d bin Ebi Vakkas Radiyallahu anhu şöyle dedi: Ateşten köz üzerine oturmam ipekten yapılmış bir şeyin üzerinden oturmam bana daha sevimlidir.

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: Şayet bu hadis olmasaydı yine de giyimi haram olduğu nedeniyle üzerine oturmak veya içinde yatmak haram olacaktı. Çünkü giyilmesi sözlük ve şer’i açıdan muteberdir. Enes Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Çok giydiğimiz hasıra kararmıştı” (Buhari 380, Muslim 658) burada giymekten amaç kullanmak ve üzerine oturmaktır. Ancak sözlükte giymek tüm kullanımları kapsar. Böylece kıyas açısından da diğer alanlarda da haram olduğu çıkarımı yapılır.  (ilamul muvakkiin 2/366)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Erkeğin kalın veya ince ipeği kullanması üzerinde oturması, yaslanması, örtünmesi, perde olarak kullanması ve tüm kullanım çeşitleri haramdır. Bu konularda bir ihtilaf yoktur. Ancak el Rafii’den aktarılan münker bir görüşe göre erkek ipek üzerine oturabilir. Ancak bu görüş yanlış ve batıl olduğu gibi sahih hadise aykırıdır. Mezhebimiz budur. Giyimi konusunda icma var, Hanefi giyim dışında kullanımı caiz görür. Her türlü kullanımının haram olduğu hususunda Maliki, Hanbeli ve Muhammed ve Davud ve diğer alimler mezhebimize muvafakat ederler. Bu konuda delil Huzeyfe hadisidir. Zira giyimin haram olmasının sebebi diğer kullanımlarda da mevcuttur. İhtiyaç durumunda giyilmesi haram olduğuna göre diğer kullanımlarda haram olması evladır. (el Mecmu 4/321)

El Mevsua el Fıkhiye 5/278:

Fıkıh alimleri, kadınların ipek kumaşları üzerinde oturmalarını caiz görürken erkeklere haramdır. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebi bu görüştedir.

Şeyh Salih el Fevzan’a şöyle soruldu:

Erkeklerin ipek yatak, çarşaf ve battaniye kullanmalarının hükmü nedir:

Cevap: Erkeklerin ipek yatak, çarşaf ve battaniye kullanmaları caiz değildir. Çünkü yüce Allah bunu erkeklere haram kılmıştır. (el Munteka 7/95)

Bilinmesi gerekir ki haram olan ipek doğal ipektir. Sunu ve yapay ipek ise haram değildir. Daha fazla bilgi için (30812) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi