Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü

159418

Yayınlama tarihi : 06-12-2014

Gösterimler : 13626

Soru

İmama uyan kimse (me'mûm) yanılır da cenaze namazının tekbirlerinden ikinci veya üçüncü tekbiri getirmez ve sadece ellerini kaldırır, sonra da Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât ve selâmda bulunursa (salli ve bârik duâlarını okursa),bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Öncelikle cenaze namazının dört tekbiri rükündür. Bu tekbirler olmadan cenaze namazı sahih/geçerli olmaz.

Kuveyt Fıkıh Ansiklopesi'nde şöyle gelmiştir:

"Cenaze namazının tekbirlerinin rükün olduğunda ve bu tekbirlerin olmadan cenaze namazının sahih olmayacağı konusunda fakihler arasında hiçbir ihtilaf (görüş ayrılığı) yoktur." ("Fıkıh Ansiklopedisi", c: 13, s: 211)

"...Çünkü cenaze namazının tekbirlerinin her biri, normal namazdaki bir rekat mesâbesindedir." (Bkz: "ed-Desûkî Hâşiyesi", c: 1, s: 411)

Buna göre cenaze namazında ikinci tekbiri unutur da, üçüncü tekbiri alırken ancak hatırlarsa, üçüncü tekbiri, ikinci tekbir olarak kabul eder (sayar), ardından Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât ve selâmda bulunur (salli ve bârik duâlarını okur), sonra imamla birlikte namazını tamamlar. İmam selam verdikten sonra kalan tekbirleri kaza eder (tamamlar). Böylelikle normal namazda imama sonradan yetişen ve bir tekbiri kaçıran kimse (mesbuk) hükmünde olur.

el-Behûtî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimse, imama yetiştiği halde cenaze namazının dört tekbirinden birisini kasten terk ederse, namazı bâtıl (geçersiz) olur. Çünkü diğer namazlarda farz olduğu gibi, cenaze namazının farzlarından birisini kasten terk etmiştir. Eğer unutarak terk ederse, onun yerine tekbir alır.

Nitekim bir kimse, farz namazda, hata ederek namazı tamamlamadan selâm verirse, -selâmdan sonra uzun süre geçmemişse-, namazını tamamlar ve böylelikle namazı sahih olur. Çünkü cenaze namazındaki bu tekbir, normal namazdaki rekat gibi tek başına kaza edilebilir." ("Dekâiku Uli'n-Nuhâ", c: 1, s: 362)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi