Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Defnettikten sonra ölü için yapılan duâ belirli bir sayı ile sınırlı değildir

159456

Yayınlama tarihi : 14-02-2014

Gösterimler : 3979

Soru

Ölüyü defnettikten sonra onun için duâ etmenin müstehap olduğunu biliyoruz. Fakat duâ eden kimse uzunca mı duâ etmelidir, yoksa hadiste geldiği gibi: (Allahım! Onu bağışla! Allahım! Onu sâbit söz (lâ ilâhe illallah) ile sâbit kıl!) Sözü ile mi yetinmelidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Soruda işâret edilen hadisi Ebu Davud, Osman b. Affan'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmiştir.

Bu hadiste Osman b. Affan -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. [ رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ]

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ölüyü defnettikten sonra kabrinin başında durur ve şöyle derdi:

-Kardeşiniz için Allah'tan bağışlanma isteyin ve (kabirdeki sorgu sırasında cevap verirken) onun için sebat dileyin. Zirâ o, şu an sorguya çekilmektedir." (Ebu Davud, hadis no: 3221. Elbânî, "Ahkâmu'l-Cenâiz"de (s: 198) hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Bu duâ, mutlak (sınırsız) bir şekilde gelmiş, bir veya iki veyahut da üç defa ile sınırlı gelmemiştir. Bir müslüman, ölen müslüman kardeşi için bir defa duâ ederse, bu yeterlidir. Fakat üç defa duâ ederse, bu daha fazîletlidir. Çünkü bu şekilde yapmak, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetindendir.

Nitekim Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا... [ رواه مسلم ]

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- duâ ettiği zaman, üç defa duâ ederdi ve (Allah'tan) bir şey istediği zaman, üç defa isterdi." (Müslim, hadis no: 1794)

Bu konuda sınır olmadığı için üçten fazla duâ etmekte de bir engel yoktur. Çünkü duâ sırasında Allah Teâlâ'dan ısrarla istemek, dînen istenen ve arzu edilen bir şeydir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Duâ eden kimsenin, ölünün defnedilmesinden sonra kabrin başında bir süre durup beklemesi, ölü için duâ etmesi ve ona istiğfarda bulunması müstehaptır. Şâfiî'den böyle gelmiş ve Şâfiî âlimleri de bunda ittifak etmişlerdir." ("Şerhu'l-Muhezzeb", c: 5, s: 260)

Molla Ali el-Kârî -Allah ona rahmet etsin-, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: "Kardeşiniz için Allah'tan bağışlanma isteyin..." sözü hakkında şöyle demiştir:

"Yani mü'min kardeşinizin günahlarının bağışlanmasını isteyin. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 'kardeş' kelimesini zikretmesi, ona şefkat göstermek ve çokça duâ etmek içindir." ("Mirkâtu'l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti'l-Mesâbîh", c: 1, s: 473)

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Cenâzeye katılanların defin işini bitirdikten sonra ölünün kabrinin başında bir süre bekleyip ona mağfiret ve sebât ile duâ etmeleri müstehaptır." ("Fetâvâ Nuru'n Ale'd-Derb", c: 1, s: 346)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi