Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Müslüman olmayan bir devletten kocasının anne ve babası için yardım almaktan çekinen bir bayan

162901

Yayınlama tarihi : 08-07-2012

Gösterimler : 4979

Soru

Benim sorum şudur:
Devlet, benim kayınbabam ve kayınvâlideme onlara bakmak için her ay mal olarak bir miktar para vermekte, ben de onlara bakmaktayım. Şimdi ben çok şaşkın bir haldeyim. Bu almış olduğum mal, İslâm şeriatında helal mıdır?
Kalbim bu malı almaktan dolayı mütmain olmuyor. Şayet anne ve babanıza bakmış olsanız, bundan dolayı mal alır mıydınız? Bizim -Allah'a hamdolsun- maddî durumumuz çok güçlü değildir. Kocam ise:
- Bu mal bize yardımcı olacaktır, diyor.
Bu problemi çözmenizi sizden istirham ediyorum. Çünkü ben çok şaşkın bir haldeyim. Benim soruma en hızlı bir şekilde cevap verebilir misiniz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Müslüman veya müslüman olmayan bir devletin, kendi vatandaşlarına veya ikâmet eden yabancılara veyahut da sığınmacılara verdiği maldan, -bu yardımı almak için gerekli şartlara hâiz olduğu sürece- almakta hiçbir sakınca yoktur.

Bu maldan alan kimse, hakkıyla almaktadır. Çünkü o devletin vatandaşlarının ve orada ikâmet eden yabancılarının devletin üzerinde hakları vardır.

Buna göre devletin kocanızın anne ve babasına vermiş olduğu mal, -inşaallah- helaldir. Kocanızın anne ve babasına bakmakta size maddî yönden yardımcı olması için almış olduğunuz bu malın câiz olup-olmadığı konusunda strese girmesinize gerek yoktur.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Eğer bir farzın terk edilmesine veya bir haramın işlenmesine sebep olmuyorsa, kâfir bir devletten gelen yardımı kabul etmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Yine onların, devletin resmî yolla kararlaştırdığı yardımdan başkasını alamazlar ve bu yardıma sahip olabilmek için yalan söyleyemezler." ("İbn-i Baz Fetvâları"; c: 28, s: 239)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi