Perşembe 10 Rebiül-Evvel 1444 - 6 Ekim 2022
Türkçe

Farz namazdan sonra elleri alnına koyarak duâ etmek sünnetten değildir

Soru

Farz namazdan sonra sağ eli alnına koymak sûretiyle yapılan bir duâ vardır.Ben, bu konudaki hadisi ve bu duâyı öğrenmek istiyorum.
Allah Teâlâ sizi en güzel bir şekilde mükafatlandırsın.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre O, namazını bitirdikten sonra üç defa: "Estağfirullah", daha sonra: "Allahumme ente's-Selâmu ve minke's-Selâmu Tebârakte yâ Ze'l-Celâli ve'l-İkram" derdi.

Nitekim (104163) nolu sorunun cevabında yukarıdaki konunun açıklaması geçmişti.

İkincisi:

Araştırdıktan sonra soruyu soran kişinin zikrettiği farz namazdan sonra sağ eli alnına koymak sûretiyle yapılan bir duâyı bulamadık.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Bazı insanlar, farz namazdan sonra elini alnına koyarak bir süre duâ etmekte ve bu davranışın sünnetten olduğunu söylemektedir. Bu söyledikleri şey doğru mudur?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Bildiğimiz kadarıyla bu davranışın bir aslı (temeli/dînî delili) yoktur.Farz namazdan sonra elleri alnına koymanın hiçbir aslı yoktur." (Nûrun ale'd-Derb Fetvâları)

Fetvânın linki: http://www.binbaz.org.sa/mat/9949

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi