Salı 14 Cemaziyes-Sani 1440 - 19 Şubat 2019
Türkçe

Namazın Kılınış Şekli

görüş bildirimi