Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Bütün sevapları ölüye bağışlamak doğru mudur?

163020

Yayınlama tarihi : 23-07-2015

Gösterimler : 3457

Soru

Ben, Allah Tâlâ'nın kaza ve kaderine îmân eden bir bayanım. Bir yakınım vefat etti. Onun için çok üzüntü duyduğum ve kıyâmet günü korktuğum için dedim ki:
-Allahım! Bütün sevaplarımı ona ver.
Yani bütün sevaplarımı ona hibe ettim. Bu davranışım câiz midir?
Bundan dolayı günahkâr olur muyum?
Bu sözden dolayı yüce ve ulu Allah'tan bağışlanma dilerim.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cevap:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

(103966) nolu sorunun cevabında, salih amellerin sevaplarını ölüye bağışlamanın hükmü ve âlimlerin bu konudaki görüş ayrılıkları detaylı olarak geçmişti.

Salih amellerin sevabını ölüye bağışlama meselesinde sözün özü şudur:

Duâ, sadaka ve hac gibi amellerin sevabı, icmâ ile ölüye ulaşır.

Bazı amellerin sevabı da icmâ ile ulaşmaz. Nitekim İslâm âlimleri, îmânın sevabını (başkasına) bağışlamanın câiz olmadığı konusunda görüş birliğine varmışlardır. Aynı şekilde kalbî amellerin sevabını da (başkasına) bağışlamanın câiz olmadığı konusunda İslâm âlimlerinin görüş birliğne vardıkları nakledilmiştir.

Bkz: el-Mâverdî, "el-Hâvî", c: 15, s: 314. Şâtıbî, "el-Muvâfakât", c: 2, s: 398

Sevabının ulaşıp ulaşmayacağı konusunda âlimler arasında görüş ayrılığı olan ameller de vardır. Nitekim bu meselede tercih edilen görüşün açıklaması yukarıda geçen sorunun cevabında geçmişti.

Buna göre salih amellerinizin hepsini ölüye bağışlamanız sizin apaçık bir hatanız sayılır. Bu hatanın sebebi de; meselenin hükmünü bilmemekle birlikte yakınızın ölümüne çok üzüntü duymanızdır. Bundan dolayı size Allah'a tevbe etmenizi, istiğfarda bulunmanızı ve ölüye bol bol duâ etmenizi tavsiye ederiz. Eğer ölünün adına sadaka verme imkanı bulursanız, bu güzel olur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi