Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Temizleninceye kadar necâseti birkaç defa yıkaması şart mıdır?

Soru

Çocukların elbiseleri necis (pis) olduktan sonra çamaşır makinasına konulursa, onları bir defa yıkamak yeterli midir? Yoksa iki veya üç defa daha mı yıkanmalıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İnsanoğlunun idrarı (bevli), âlimlerin ittifakıyla necistir. Nitekim İmam Nevevî, İbn-i Münzir ve başka âlimler böyle nakletmişlerdir. Bu konuda "el-Mecmû'; c: 2, s: 567'ya bakınız.

Köpeğin necâseti dışındaki necâsetin kaç defa yıkanması gerektiği konusunda İslâm şeriatında herhangi bir şey gelmemiştir. Dolayısıyla köpeğin necâseti, birisi toprakla olmak üzere yedi defa yıkanması gerekir. Diğer necâsetlere gelince, onlar için herhangi bir sayı şart değildir.Eğer bir yıkamayla da olsa, necâset giderilinceye kadar yıkanması gerekir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bu konuda sahih olan görüş; necâsetin kendisini gideren ve necâsetin bulunduğu yeri temizleyen bir yıkama yeterlidir. Ancak yukarıda da geçtiği üzere, köpeğin necâseti bunun dışındadır.

Eğer necâseti bir defa yıkamayla giderilemezse, ikinci defa yıkanır.İkinci defa yıkamayla da giderilemezse, üçüncü defa yıkanır. Bu şekilde devam eder..." (eş-Şerhu'l-Mumti'; c: 1, s: 421)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"İnsanın hiçbir müdahelesi olmadan tek başına çamaşırları yıkayan otomatik çamaşır makinalarının yıkamasıyla elbiseler temizlenir mi?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Göründüğü kadarıyla soruyu soran bayanın kastı; necis olan elbise, elektrikle çalışan çamaşır makinalarında yıkanırsa temiz olur mu, olmaz mı?

Buna şöyle cevap veririz: Temiz olur.Çünkü çamaşır makinasındaki su, elbiseyi temizler.Necâseti gidermekten maksat; hangi temizlik maddesi olursa olsun, onunla necâsetin kendisinin giderilmesidir. Hatta bir insan, necis olan elbisesini evin damına serdikten sonra üzerine yağmur yağarsa ve bu yağmur onun necis elbisesini temizlerse, elbise temizlenmiş olur. Çünkü necâseti gidermek için niyet etmek şart değildir." (Nurun ale'd-Derb Fetvâları).

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'nin fetvâlarında şöyle gelmiştir:

"Kirli elbise temiz suya atılır da üzerindeki necâsetin izi gidinceye kadar yıkanırsa, köpek veya başka her türlü necâsetlerden temizlenmiş olur. Ancak köpeğin necâsetinin gidermek için yedi defa yıkanması gerekir." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 4, s: 196)

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Abdulaziz Âl-i eş-Şeyh, Salih el-Fevzân, Bekr Ebu Zeyd.

Buna göre necis olan bir elbise çamaşır makinasında yıkanır ve üzerindeki necâsetin izi giderse, elbise temizlenmiş olur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi