Çarşamba 11 Şaban 1445 - 21 Şubat 2024
Türkçe

Küçük çocuğun ölüyle defnedilmesi, ölüden kabir azabını hafifletir mi?

165192

Yayınlama tarihi : 01-09-2013

Gösterimler : 2829

Soru

Küçük çocuğun ölüyle defnedilmesi, ölüden kabir azabını hafifletir mi?
Ya da böyle yapmakta bir fazîlet var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu konuda meşru olanın; her ölünün kendine has bir kabre (ayrı ayrı) defnedilmesi gerektiğine dâir açıklama daha önce (96667) nolu sorunun cevabında geçmişti. Dolayısıyla göre ölü defnedildikten sonra başka birisini defnetmek için onun kabrini açmak câiz değildir. Eğer iki kişi birlikte ölürse, her ikisini aynı kabire defnetmek mekruhtur.

Buna göre küçük çocuğun büyük yaşta ölen kimse ile defnedilmesi, büyük yaştaki ölüden kabir azabını hafiflettireceğine dâir söz, doğru değildir. Çünkü bu davranış, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in meşru kıldığı şeye aykırıdır. Dolayısıyla bu davranışta hiçbir fayda yoktur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi