Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Çocuk doğurmaya karşı gelen anne veya babaya itaat etmek

Soru

Üçüncü çocuğunu doğurmak isteyen bir kadına kocası izin verdiği halde annesi karşı çıkıyor. Bu konuda nasıl davranmak gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

İslam Şeriatı, neslin çoğaltılmasını teşvik etmiştir. Zira bunda ümmet için izzet ve güç olup Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ümmetler arasından ümmetiyle iftihar etmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda Ma’kal bin Yesar Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Sevgi dolu, doğurgan kadınlarla evlenin. Çünkü ben kıyamet gününde peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.”  (Sahih Elbani, İrva el Ğalil 1784)   

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Bu hususta Müslümanların yapması gereken şey ellerinden geldiği kadarıyla nesillerini çoğaltmalarıdır. Zira bu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in tavsiye ettiği husustur. “Sevgi dolu, doğurgan kadınlarla evlenin. Çünkü ben kıyamet gününde peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.”  Neslin çokluğu ümmetin çokluğudur, ümmetin çokluğu izzetine neden olur. Yüce Allah İsrailoğulları üzerindeki nimetini şöyle açıklamıştır: “Sizi daha kalabalık kavimler kıldık” (İsra /6 ) Şuayb aleyhisselam kavmine şöyle dedi: “Hatırlayın sizin sayınız az iken O, sizi çoğalttır” (Araf/86)

Şüphesiz hiç kimse ümmetin çokluğun izzetine neden olduğunu inkar etmez. Bazı kişiler ümmetin çokluğu fakirlik ve açlığa neden olduğunu zannetseler de gerçek bunun aksidir.

İkincisi:

Çocuk doğurma konusunda anne veya babaya itaat etmek, aşağıda iki sebep nedeniyle vacip değildir.

Birinci sebep: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in emrine aykırı bir şey olduğu.

İkinci sebep: Çocuk doğurmak, iki eşin ortak hakkıdır. İki eş dışında bu konuya müdahele etme hakkına sahip değildir.

Bununla birlikte kadın annesiyle iyi geçinmesi ve ona nazik davranması gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi