Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Bir kadın, kâmet getirildikten (namaz kılınmaya başladıktan) sonra nâfile namaz kılabilir mi?

Soru

Bir kadın, kâmet getirildikten sonra öğle -namazının ilk sünneti gibi-, farz namazlardan önce kılınan müekked sünnetleri kılabilir mi? Çünkü cemaat namazı, erkeğe vâcip olduğu gibi kadına vâcip değildir ki kadın cemaate yetişmek için ilk sünnet namazını yarıda kessin veya sünnet namazı, farz namazdan sonraya ertelesin.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. [ رواه مسلم ]

"Farz namaz için kâmet getirildiği zaman, artık farz namazdan başka namaz kılınmaz." (Müslim; hadis no: 710)

Bu emir, cemaatle namaz kılmaya muhatap olan veya kâmet getirildiğinde mescitte bulunan kimse hakkındadır.

Evinde bulunan kadına veya cemaati terk etmek konusunda mazeretli olan erkeğe gelince, bunlar bu hadise muhatap değillerdir.Dolayısıyla mazeretli erkeğin veya kadının mescitteki kâmeti işitmelerine rağmen evlerinde nâfile namaz kılabilirler.

Aynı şekilde bir erkek, farz namazı kılmak istediği mescitten başka bir mescitte kâmet getirilmişse (ve farz namazı kılmak istediği mescitte henüz kâmet getirilmemişse), evinde nâfile namaz kılabilir.

Mansur b. Yunus el-Behûtî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İbn-i Hibbân'ın rivâyetinde:'Müezzin kâmet getirmeye başladığı zaman...' hadisinde olduğu gibi, kâmet getirildiği yani müezzin imamıyla kılmak istediği namaz için kâmete başladığı zaman, imamla birlikte farz namaza başlaması gerekir.Fakat bir mescitte kâmet getirilmişse, kendisi de o mescitte değil de başka bir mescitte namaz kılmak istiyorsa, bu takdirde farz namazdan başka bir namaz kılamaz. İbn-i Kudâme, bu görüşü, hiç kimseden nakletmemiş, aksine bunu kendi görüşü olarak zikretmiştir.

Dolayısıyla herhangi bir nâfile namaza başlayamaz.Ne sabah namazının sünnetini, ne de başka bir sünneti, ister mescitte veya başka bir yerde, evinde de olsa kılamaz.

Zirâ Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu emri bu konuda geneldir:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. [ رواه مسلم ]

"Farz namaz için kâmet getirildiği zaman, artık farz namazdan başka namaz kılınmaz." (Müslim; hadis no: 710)" ("Keşfu'l-Kinâ'"; c: 1, s: 460)

Daha faydalı bilgi edinmek için (33582) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi