Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Sağlık Sigortası Ve Hastane Sigorta Bölümünde Çalışmanın Hükmü

Soru

Özel bir hastanenin sigorta bölümünde doktor olarak çalışmaktayım. Görevim test veya ameliyat olması gereken hastanın sağlık raporunu ilgili sigorta şirketine gönderip onayı almaktır. Yaptığım iş helal mı haram mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

İster hayat, ister sağlık veya mal sigortası olsun, her türlü ticari sigorta haramdır. Ancak, iki durumda sigorta yaptırmak caizdir:

1- Örneğin arabasına sigorta yaptırmaya mecbur bırakılan kişi veya çalışanlarına sağlık sigortası yaptırmaya mecbur bırakılan bir iş sahibi gibi. Zorunlu durumlarda sigorta yapıldığında günahı zorla yaptıran kişinin üzerine olur.

2- Bir kimse, kendi parasıyla tedavi göremeyecek durumda olması ve sağlık sigortasına çok ihtiyaç duyuyorsa sigorta yaptırabilir. Zira bu durum tüm ilim ehline göre sigorta yaptırmayı caiz kılan durumdur. Çünkü bu sigortanın haram olmasının illeti/sebebi tefecilik değil aldanma, belirsizlik ve kumardır. Bu durumda olan hususlar zorunlu ihtiyaç durumunda caiz olur.

Söz konusu aldanma yönü:

Sigorta katılımcısı bir para öder fakat ödediği parayla hizmet alıp almayacağı, verdiği paradan az fazla veya eşit değerde faydalanacağı belli değildir.

Bazı sigorta türleri aldanma ve faiz üzerine kuruludur. Örnek: Hayat sigortası

Katılımcı sayısını bilmediği taksitler öder. Ancak verdiği belirli bir mal karşılığından fazla para elde eder.

İhtiyaç durumda sağlık sigortasının caiz olduğunu savunan alimler: Dr. Ali Muhyiddin el Karadaği, Dr. Abdurrahman bin Salih el Eletrum, Dr. Yusf el Şebili, Dr. Khalid el Daici.

Aldanma nedeniyle haram olan hususların ihtiyaç durumunda caiz olduğunu savunan alimlerin sözleri:

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah: “Aldanma alışverişi kumar cinsindendir. Fakat ihtiyaç olması ve maslahatın tercihli olması durumunda mübah olur. (Mecmu el Fetava 14/471)

Aldanma alışverişinin haram olmasının sebebi kumar cinsinden olup malı haksız yere kazanmaktır. Şayet bu durum daha büyük zararla çelişirse mübah olur. zira iki kötülük ve iki zarar arasında en az zararı tercih etmek gerekir. (Mecmu elfetava 29/483)

Aldanma kötülüğü faizden daha düşüktür. Bu nedenle ruhsat verilmişitir. Çünkü faizin haramlığı aldanma haramlığından daha şiddetlidir. Örnek: Bir konut satıldığında duvarın içeriğini veya temelin nasıl olduğunu görülmemesi ve bilinmemesi aldanmaya girer. Ayrıca sütün miktarı ve gebeliğin durumu bilinmediği takdirde gebe veya emziren bir hayvanı satmak aldanma içerir. Bu bağlamda sadece gebenin içeriğini müstakil olarak  satmak caiz değildir. Meyvenin olgunlaşmaya başladığında satmak da bu hükme girer. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem aşılanan hurma ağacının meyvesini satılmasında izin vermiştir. Ancak meyvesi şart koşulmuştur. Böylece meyvesi olgunlaşmadan meyve satın almış olur. görüldüğü gibi zımni ve tabiiyet açısından küçük bir belirsizlik ve aldanma caiz görülmüştür. (el Fetava el Kubra 4/21)

İkincisi:

Görünen o ki, bir kişinin bir hastanenin sigorta bölümünde doktor olarak çalışması caizdir; Bu harama yardım olarak görülmez; Çünkü sigortalılar arasında sigortaya ihtiyacı olan veya mecbur olan veya kendisi veya ailesi adına sigorta yaptırmak zorunda olan kişiler mevcuttur. Yukarıda belirtildiği gibi sağlık sigortasından yararlanmaları caizdir, fakat ihtiyacı olmayanları ise ayırt etmek zordur ve Allah'tan onu bağışlamasını dileriz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi