Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Başkası adına haccın yapılış şekli ve bu haccın türü

Soru

Hastalık veya ölüm sebebiyle hac yapmaktan âciz olan birisinin yerine hac menâsikini edâ etmeye niyet eden (vekil olan) kimsenin bu haccı nasıl yapmalıdır?
Bu kimsenin, hac türlerinden Temettu' veya İfrad haccını tercih etmesi gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Başkası adına hac yapacak olan (vekil) kimse, ihrama gireken şöyle der:

"Lebbeyke an fulân/Falancanın adına Lebbeyk".

Vekil olan kimsenin Temettu' haccına niyet etmesi gerekir. Çünkü Temettu' haccı, haccın en fazîletlisidir.

Bir şeyde vekil tayin edilen insanın, en fazîletli olana uyması (onu yerine getirmesi) gerekir. Ancak müvekkil (vekil tayin eden kişi), belirli bir haccı tercih etmesi bunun dışındadır. Çünkü vekil tayin edilen kişi, kendisine emânet bırakılan kimsedir ve en uygun olanı yapması gerekir."

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Açık Kapı Görüşmesi"; s: 170