شنبه 16 ذوالحجه 1445 - 22 ژوئن 2024
فارسی

روش حج به جای دیگری و نوع نسک در آن

سوال

کسی که به جای شخصی که توانایی حج را ندارد ـ به سبب بیماری یا وفات ـ نیت حج کرده باید به چه صورت حج را انجام دهد؟ و آیا لازم است که حج تمتع را برگزیند یا به صورت اِفراد حج کند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

شخص نایب می‌گوید: لبیک عن فلان و برای نایب واجب است که به روش تمتع حج کند زیرا تمتع بهترین مناسک است و هر انسانی که برای کاری نایب شد باید بهترین روش را برگزیند مگر آنکه موکلش خلاف آن را برگزیند، زیرا شخص وکیل امین شمرده شده و واجب است بهترین کار را انجام دهد.

منبع: لقاء الباب المفتوح، ابن عثیمین (۱۷۰)