Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Ağrı kesici olarak narkotik ilaçları kullanmak

176623

Yayınlama tarihi : 18-06-2021

Gösterimler : 4517

Soru

Kas distrofisi hastasıyım, şiddetli kas krampları ve kas ağrısı çekiyorum. Sakinleştiriciler bile bu ağrıları dindiremiyor, bu yüzden doktor bana " marihuana " kullanmamı önerdi, ve bu ilacın benim gibi hastalarda etkili olduğunu söylüyor. Ayrıca " marihuana " yerine geçen tıbbi bir ilaç da var fakat onun çok kötü yan etkileri bulunmaktadır. Bu durumda marihuana’yı kullanmam caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Allah’tan size şifa verilmesini diler ve afiyetle birlikte ecir kazanmanızı temenni ederiz. Bununla birlikte sabır göstermenizi ve karşılığını sadece yüce Allah’tan beklemenizi tavsiye ederiz. Şüphesiz mümin kimse zorluklarda sabreder ve rahatlıkta da şükreder. Siz bilirsiniz ki yüce Allah’ın yarattıklarına uyguladığı sınamalarda büyük bir hikmet mevcuttur. Bu belanın giderilmesi için rabbin olan Allah’tan yardım iste! bu belaya karşı sabır gösterebilmen, ibadetlerde ve itaatlerde sabredebilmen için sana güç verilmesi için, güç sahibi olan Allah’tan talep et!.

İkincisi:

Esrar ya da marihuana, kenevirden elde edilen uyuşturucu bir ilaçtır. Bu maddenin etkileri hakkında “El mevsua el Arabiye el Alamiye” adlı eserde şöyle yazılmaktadır: marihuana 400 den fazla kimyasal içerir. Bu madde kullanıldığında akciğerler yoluyla vücuda 2000 kimyasal madde girmesine sebep olur. Bu maddenin anlık ve kısa vadeli bir çok etkisi mevcut olmasıyla birlikte düzenli kullanıldığında uzun vadeli bir takım olumsuz etkilere yol açmaktadır.

Ayrıca bu uyuşturucu haramlığıyla ilgili rapor ve maddenin zararlarıyla ilgili bilgiler, ( 66227 ) nolu sorunun cevabında verilmiştir.

Üçüncüsü: Ağrı kesici olarak marihuana ve diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı aşağıdaki şartlar dahilinde caizdir:

  1. Hastanın bu maddeye ihtiyacı zaruret derecesine ulaşması,
  2. İlacın hastaya faydalı bir madde içerdiğine dair güvenilir bir doktorun onay vermesi,
  3. İlacın kullanımı, zaruret durumunun ortadan kalkmasıyla sınırlı olması.
  4. Söz konusu ilacın mübah veya haramlık açısından daha düşük derecede alternatifi bulunmaması nedeniyle ilacı kullanmak zorunda kalması.
  5. İlacın kullanımı, giderilmesi beklenen zarardan daha büyük bir zarara sebebiyet vermemesi. Şüphesiz hastaya olabilecek en büyük zarar bu ilaca bağımlı kalmasıdır.

Bu şartlar Dr. Hasan el Fakki’nin “Ahkam el Edviye fi Şeria el İslamiye” sayfa 276 ‘da açıklanmaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek isteyenler için bu kitabın okunmasını tavsiye ederiz.

Daimi Fetva Kuruluna şöyle bir soru soruldu: İhtiyaç veya zaruret esnasında “Petidin” veya “Morfin”in kullanmanın hükmü nedir?

Cevap: Şayet hastanın ağrısını dindirecek başka mübah bir madde bilinmediği takdirde, zaruretten dolayı ağrının hafifletilmesi için bu maddeleri kullanmak caizdir. Ancak caiz olması, hastanın yaşadığı benzer bir zarara veya bağımlılık gibi daha kötü bir zarara yol açmamasına bağlıdır. (fetava Lecna Daime 25/77-78)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi