Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Batılı ülkelerinin koydukları kanunlara uymanın hükmü

Soru

Bir Müslümanın, Araba sürücülüğü ve sürücülük için belirlenen yaş konusundaki kanunlar gibi küfür sistemiyle yönetilen bir ülkenin koyduğu kanunlarına uyması gerekir mi? Yoksa bunlara uymak haram veya mekruh mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Küfür ülkelerinin koydukları yasalar, şu üç durumdan öteye geçmez.

Birinci durum: Allah’ın şeriatına aykırı yasalar koymak. Örnek olarak boşanma yetkisinin kadına verilmesi, kız çocuk ergenlik çağına erdikten sonra velayeti babasına verilmemesi, mirasta kız çocuk, erkek çocuk gibi hak sahibi olması, içki ve zinanın mübah kılınması vb. yasalar olduğu durumda kesinlikle bununla amel etmek veya bunu ikrar etmek caiz değildir.

İkinci durum: Şeriata uygun olması, bu durumda Allah’a ve Resulüne itaat niyetiyle yapılır.

Üçüncü durum: Yasalaştırılan kanunlar, Şeriatımızda olumlu veya olumsuz bir konu olmayıp ancak insanların maslahatı söz konusu ise: Araba sürücülüğü ve sürücülük için gerekli yaş gibi konularda olduğu gibi, bu yasalara uymak gerekir. Bu konu verilen sözleri yerine getirme açısından uygulanır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.” Maide/1  Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: “ Müslümanlar kendi aralarında koydukları koşullara bağlı kalırlar. Ancak haramı helal eden veya haramı helal kılan şartlar bundan istisnadır.” İbn Mace 2353

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi