Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Meşru Olmayan Rukye, İnsanın Başına Bitkinlik ve Bela Getirebilir.

Soru

Bir kadın, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığı halde hasta olan kocasına rukye yaptı. Daha sonra kadın hastalanır ve kertenkele gibi şeyler hayaller görmeye başlar ve daha sonra kadın boşanır. Yapılan rukyenin bu konuya etkisi var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şayet yapılan rukye Kur’an ve sünnette sabit olan şer’i dualarla yapılmışsa bunda sakınca olmadığı gibi sünnettir. Ayrıca boşanmanın olan bitenlerle hiç alakası yoktur. Detaylı bilgi için (3476 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Şayet bidat ve şirk rukyesi gibi meşru olmayan bir rukye ise batıldır. Yapan ve yapılan kişiye hiç faydası olmadığı gibi zararı vardır. Özellikle birisinde bidat veya şirk davranışları mevcutsa zararı ve günahı kaçınılmazdır.

Komitede alimler şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, şirk içermediği ve anlamı anlaşılmayan sözcükler bulunmadığı takdirde; Kuran, zikir ve dualarla rukye yapılmasına izin vermiştir. Zira Avf bin Malik şöyle dedi: Bizler cahiliye döneminde rukye yapardık. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e ey Allah’ın Rasulu! Bu rukyeleri nasıl görürsünüz? Diye sorduğumuzda şöyle dedi: “Bana rukyelerinizi okuyun, şirk içermeyen rukyede sakınca yoktur.”

Yukarıda açıkladığımız gibi yapılan rukyelerin caiz olduğunu tüm alimler icma etmiştir. Fakat rukyenin bir vesile ve sebep olduğunu etkisi ancak Allah’ın takdiriyle meydana geldiğine inanmak şarttır. (Fetava el lecne el Daime 1/244)

Şer’i olmayan bir rukye yapan kişi Allah’a tövbe edip şer’i ve sünnet olan rukyeleri öğrenmesi gerekir.

Şer’i rukye, Allah’ın izniyle şifaya vesile olduğu gibi meşru olmayan rukye insanın başına bitkinlik ve bela getirebilir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Başınıza gelen herhangi bir musibet, sizin ellerinizin kazandıklarından dolayıdır. Çoğunu da affeder.” Şura / 30

Meydana gelen olayın gerçeğini Allah bilir, hiç birimiz söz konusu olayın rukyeden dolayı meydana geldiğini yoksa Allah tarafından bir imtihan olduğunu kesin bir şekilde iddia edemez. Her şeye rağmen kul, yaptığı tüm günahlardan tövbe etmesi gerekir. Nitekim insanın başına gelen her şey onun işlediği günahlardan ötürüdür. Kul, Allah’a yönelip O’na muhtaç olduğunu bilmesi gerekir. Bununla birlikte sabah- akşam zikirleri, uyku ve elbise giyme duaları gibi tüm durumlarda zikir ve duaları bırakmamak gerekir. Kul, şeytan şerrinden Allah’ın zikrinden daha büyük bir şeyle sığınamaz.

Daha detaylı bilgi için  (11290 )  nolu soruların cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi