Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Farz namazda selâmdan sonra tokalaşmanın ve duâ için elleri kaldırmanın hükmü

1884

Yayınlama tarihi : 09-01-2013

Gösterimler : 6553

Soru

Farz namazda selâmdan sonra tokalaşmanın (musafaha yapmanın) ve yine farz namazdan sonra duâ için elleri kadırmanın hükmü nedir?
Allah Subhânehu ve Teâlâ'dan ilim talebinde bize yardım etmesini dilerim.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Soruyu soran kardeşim!

Sorduğunuz her iki mesele hakkında şer'î bir delil gelmemiştir. Bu sebeple bize düşen görev; sünnete uymak ve dînde bid'at çıkarmaktan uzak durmaktır. Zirâ yolların en hayırlısı; Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yoludur. İşlerin en kötüsü (şerlisi), (dînde aslı olmayıp sonradan çıkarılan yeniliklerdir. Dînde sonradan çıkarılan her yenilik, bid'attir. Her bid'at ise, dalâlettir (sapıklıktır).

Bilmelisin ki -Allah ondan râzı olsun- beni ve seni hayırlı amellerde muvaffak kılsın-, dînen sakıncalı olan durum; müslümanın, müslüman kardeşiyle tokalaşması veya ellerini kaldırarak Allah -azze ve celle-'ye duâ etmesinde değildir. Fakat sakıncalı olan durum; bu iki amelin, namazda selâmdan sonraki zamanlamasında ve bu iki amele devam edilmesindedir. Bunun içindir ki bir kimse, ezân ile kâmet arasında ellerini kaldırıp duâ etse -nitekim bu vakitte duâ etmenin müstehap olduğuna dâir sünnetten deliller gelmiştir- veya mescide girerken veya mescitten çıkarken müslüman kardeşiyle karşılaştığında tokalaşırsa veyahut da müslüman kardeşini bir süre göremedikten sonra namazda yanında onunla karşılaştığında onunla tokalaşırsa, bu davranışta hiçbir sakınca yoktur.

Allah Teâlâ'dan, sünnete uymakta ve sevgili kulu Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in izinden gitmekte bizleri muvaffak kılmasını dileriz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid