Çarşamba 22 Cemaziyel-Evvel 1445 - 6 Aralık 2023
Türkçe

Ramazan'da gece eşiyle oynaşan, fakat fecirden sonra kendisinden meni gelen kimse

Soru

Ben, (Ramazan'da) fecirden önce cimâ etmeksizin eşimle oynaştım. Fakat ezandan yaklaşık üç veya dört dakika sonra benden meni gelmeye başladı. Buna göre benim orucum geçerli/sahih midir, yoksa bu günü kaza etmem mi gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Orucun geçerlidir. Sabah ezanından sonra meninin gelmesi, orucu bozmaz. Çünkü meni, mübah olan (fecirden önceki) bir birleşmenin sonucunda gelmiştir.

Âlimler -Allah onlara rahmet etsin- buna benzer bir meselede icmâ etmişlerdir, ki o da şudur:

-Eşiyle gece cimâ ettikten sonra kendisinden gündüz meni gelen kimse hakkında, onun orucu sahihtir/geçerlidir, demişlerdir:

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimse, eşiyle fecirden önce cimâ eder, fecir vakti girerken veya fecir vakti çıktıktan hemen sonra penisini eşinin fercinden çıkardıktan sonra meni gelirse, orucu bozulmaz. Çünkü bu, mübah olan bir birleşmeden (cimâdan) doğmuştur. Dolayısıyla bu konuda bir şey gerekmez." (el-Mecmû, c: 6, s: 350)

Muhammed ed-Desûkî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimse, eşiyle gece cimâ eder ve fecirden sonra menisi gelmeye başlarsa, görünen o ki buna bir şey gerekmez. Bu kimse, tıpkı gece gözlerine sürme çeken ve bu sürmesi gündüz boğazına kaçan kimse gibidir..." (ed-Desûkî'nin eş-Şerhu'l-Kebîr Hâşiyesi, c: 1, s: 524)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi