Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Rızkın Bolluğu İçin Özel Bir Namaz Var Mı?

Soru

Rızkın bolluğu için özel bir namaz var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Sahih sünnette rızkın bolluğu için bilinen bir namaz türü bulunmamaktadır.

İleri sürülen rızık namazları bidat bir namaz olup şeriatta böyle bir namaz bulunmamaktadır.

Hafiz bin Kesir Rahimehullah şöyle dedi:

“Ehli sünnet ve el cemaat şöyle derler: Sahabelerden sabit olmayan her türlü söz ve eylem bidattir. Çünkü bu söz ve eylemlerde hayır olsaydı bizi buna geçerlerdi. Çünkü onlar yapmadıkları ve girişmedikleri hayırlı davranış bırakmadılar. (Tefsir bin Kesir 7/278-279)

Şeyh Salih el Fevzan Rahimehullah şöyle dedi:

Zamanımızda ibadet konusunda bir çok bidat oluşturulmuştur. Oysa ibadetler hususunda asıl olan durmak ve delillere göre hareket etmektir. Delili olmayan ibadet ise bidattır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur, makbul değildir” (Buhari, Muslim)

İkincisi:

Bidat olan namazdan sonra duada: “Rahmet peygamberi Muhammed (s.a.v) ile sana yöneliyorum” demek caiz değildir. Çünkü bu bidat olan tevessüldür. Meşru tevessül için daha fazla bilgi için (3297) nolu sorunun cevabına bakınız.

Her kim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in vefatından sonra kendisine veya vefat eden her hangi bir kişiden bir fayda elde edilmesi veya bir zararı bertaraf edilmesi için dua ederse İslam milletinden çıkaran büyük bir şirk işlemiş olup tövbe etmesi gerekir. Daha fazla bilgi için  (112131 )  nolu soruların cevaplarına bakınız.

Üçüncüsü:

Rızkın bolluğu için bir takım meşru sebepler mevcuttur. Dinde bidat oluşturmadan ve meşru sebeplere sarılarak rızkın bolluğuna ulaşılabilir. Bunlardan bazıları şöyledir:

-İstiğfar, yüce Allah şöyle dedi: “Dedim ki: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır. (Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. ‘Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.” (Nuh/10-12)

-Akraba bağlarını korumak, Enes bin Malik Radiyallahu anhu’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “ Her kim, rızkının genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın/akraba bağlarını korusun (Buhari 2067, Muslim 25557)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

Hadiste ifade edilen rızkın genişlemesi, bolluğu ve çokluğu demektir. Başka bir görüşte bereket olarak açıklanmıştır.

-Bolca sadaka vermek, yüce Allah şöyle dedi: “De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe/39)

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Hiçbir sadaka bir malı eksiltmez” (Muslim 2588)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

Alimler bu konuda iki görüş bildirmiştir: Birincisi: Mala bereket verilmesi, ve o maldan zararlı etkenler berteraf edilmesi. Böylece görünen eksiklik manevi bir bereketle telafi edilir. Bu da tecrübeyle idrak edilir. İkincisi: Fiziksel olarak eksilse bile sevap ve karşılığı kat kat telafi eder.

-Allah korkusu, yüce Allah şöyle dedi: “Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.” (Talak 2-3)

-Çokça hac ve umre yapmak ve arayı uzatmadan yapmak

Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Hac ve Umreyi beraber yapınız çünkü Hac ve Umre günahları ve fakirliği giderir. Tıpkı demir, altın ve gümüşün kir ve pasını körüğün giderdiği gibi kabul edilmiş haccın sevâbı ise ancak Cennettir.” (Tirmizi 810)

-Dua etmek

Ümmü Seleme (r.anha)'dan şöyle demiştir: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sabah farzını kılıp selam verdiği zaman şu duayı okurdu: “Allah'ım! Ben Senden yararlı ilim, güzel/helal rızık ve makbul amel  dilerim.” (İbn Mace 925, Elbani sahih demiştir)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi