Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Bayram gününden önce bayramı kutlamak

Soru

Bayram gününden bir veya iki gün önce bayramı kutlamanın hükmü nedir

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bayram kutlaması mübah olan bir husustur. Zira sahabelerden bu konuya dair bilgiler rivayet edilmiştir. İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “ibn Akil, bayram kutlamalarıyla ilgili bir takım hadisler zikretmiştir. Bunlardan biri de Muhammed bin Ziyad şöyle dedi: Ebu Umame el Bahili ve diğer sahabelerle birlikte bulunduğum zamanlarda kendileri bayramdan döndüklerinde birbirlerine: “Allah bizden ve sizden kabul etsin” derlerdi. İmam Ahmed bu hadisle ilgili Ebu Umame’nin senedi güzel olduğunu demiştir. (el Muğni 2/130)

Sahabelerden aktarılan uygulamaya göre kutlama, bayramdan sonra olur. Şayet bu şekilde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sahabesine tabi olunup uygulanırsa daha güzel olur. Bununla birlikte bayramdan önce arkadaşlarından önce kutlamaya çalışırsa bunda bir sakınca yoktur inşallah. Çünkü bayram kutlamaları adet olarak değerlendirilmektedir. Adetler konusu esnek olup insanların arasında meşhur olan uygulamaya göre davranılır.

Şirwani el Şafii Rahimehullah şöyle dedi: Hadis gereği uygulamanın “bayram gününde” olduğu ifade edilmektedir. Böylece teşrik günlerinde (kurban bayramının 2,3 ve dördüncü gününde ve Ramazan bayramından sonraki günlerde kutlama yapılmaz ancak adete göre kutlamalar devam etmektedir. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü bundan amaç sevinmek ve sevindirmektir. (Havaşi el Şirvani ala tuhfat el muhtaç 2/57)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi