Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

İncil ve Tevrat'ı tedarik etmenin ve bunlara sahip olmanın hükmü

Soru

Allah Teâlâ'nın, efendimiz İsa -aleyhisselâm-'a olan sözlerini öğrenmek için bir nüsha İncil tedarik etmem doğru mudur? Şimdi mevcut olan İncil doğru mudur? Çünkü ben, gerçek İncil'in Fırat nehrinde boğulduğunu (kaybolduğunu) işitmiştim.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Kur'an'ın üzerine, İncil veya Tevrat veyahut da diğer önceki kitaplardan bir şey tedarik etmek, şu iki sebepten dolayı câiz değildir:

1. Allah Subhânehu ve Teâlâ, önceki kitaplarda faydalı olan her şeyi Kur'an'da açıklamıştır.

2. Önceki kitaplara ihtiyaç bırakmayan her şey Kur'an'da mevcuttur.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ [سورة آل عمران الآية:3]

"O, sana Kitab'ı (Kur'an'ı içerisinde hiçbir şüphe bulunmayan) hak ile ve kendisinden öncekileri(kitapları ve elçileri) doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidâyet olarak indirmişti."Âl-i İmrân Sûresi: 3

Önceki kitaplarda bulunan her hayır, Kur'an'da mevcuttur. Soru soran kişinin, Allah Teâlâ'nın, kulu ve elçisi İsa -aleyhisselâm-'a olan sözlerini öğrenmek istemesine gelince, İncil'de bizim için faydalı olan bilgiler, Kur'an'da mevcuttur. Bu sebeple o faydalı bilgileri Kur'an'ın dışında aramaya gerek yoktur.

Ayrıca şimdi mevcut olan İncil tahrif olunmuştur. Tahrif olunduğuna delil ise, sadece bir İncil olmayıp birbirine aykırı dört farklı İncil'in olmasıdır. O halde İncil'e güvenilemez. Hakkı bâtıldan ayırt edebilecek bir ilme sahip olan ilim talebesine gelince, içerisindeki bâtıl şeylere cevap verebilmek ve ona inananlara huccet ikâme etmek için İncil'i araştırmasında dînen bir engel yoktur."

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn, Dâvet Dergisi, sayı:1789, s: 43