Pazar 17 Zilhicce 1445 - 23 Haziran 2024
Türkçe

Yiyeceklere ilâve edilen ve onları haram kılan şeyler nelerdir?

Soru

Yiyeceklere ilâve edilen ve onları haram kılan şeyler nelerdir?
Hollanda'da ve bazı haber kanallarında domuz emzimleri (mayaları) ile domuz proteinleri içeren "ve-tsin" adıyla Çin yapımı birtakım katkılı aromalar hakkında rapor yayınlandı.
Bu katkılı aromalar, (domuz emzimleri ile domuz proteinleri içeren katkılı aromalar) yiyecekleri müslümanlara haram kılar mı?
Bir kimse, çarşı ve pazara gittiğinde birçok gıda maddesinin, üretim sırasında üzerine konulan E ve C harfleri ile başlayan birtakım katkılı gıda maddeleri bulmaktadır. Bu E ve C harfleri, o yiyecek için bir sembol ve renk ifâde etmekte, ancak bu maddelerin kaynağı bilinmemektedir. İnsanların pek çoğu, aldırış etmeden veya dikkatsizce bunları satın almaktadırlar. Bu durum, şeytanın yararına olmaktadır.
Bunun için ben,âilemi ve arkadaşlarımı bu bilgisizlikten korumak istiyorum.Bu konuda bana yardımcı olacak ve haram maddeler içeren bir listeyi bana bildirecek birisi var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Mübah olan yiyeceklere, domuz eti veya domuz yağı gibi, -az veya başka bir isim altında olsa bile- haram şeyler ilâve edildiği zaman, o yiyecekler de haram olur.

Aynı şekilde müslümanın beslendiği gıdası konusunda dikkat etmesi ve onu araştırması gerekir.

Bir müslüman, bazı yiyeceklerin birleşiminde (terkibinde/sentezinde) bilemediği isimler bulunuyorsa, onları sorması veya takvâ yönünü tercih ederek şüpheli şeylerden uzak durması gerekir.

Kaynak: Şeyh Sa’d el Hamid