Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

YENİ DOĞAN ÇOCUĞA İSİM VERME İLE AKİKA KURBANINI KESME ZAMANI VE AKİKA KURBANININ ETİNDEN YEMEK

20646

Yayınlama tarihi : 20-04-2010

Gösterimler : 15570

Soru

Anne ve babanın, yeni doğan çocukları için kestikleri Akika kurbanının etinden yemeleri câiz midir?
Çocuğun başının traş edilmesi ile Akika kurbanının kesilmesi, aynı günde mi olması gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Anne ve babanın, yeni doğan çocukları için kestikleri Akika kurbanının etinden yemeleri câizdir.

Nitekim Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o Akika kurbanı hakkında şöyle demiştir:

يـُجْعَلُ جُدوُلاً ، يُؤْكَلُ وَيُطْعَمُ. [ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ]

"(Akika kurbanının etleri), kemikleri kırılmadan ve her kemik başka bir kemikle karıştırılmadan mafsaldan kesilir, sonra ondan yenir (sahibi ondan yer) ve (başkalarına da) yedirilir." (İbn-i Ebî Şeybe, el-Musannef).

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- hadiste geçen:(جُدوُلاً ) lafzını şöyle açıklamıştır.

"Yani, azalara ayrılır ve kemikleri kırılmaz. Aksine azalar, mafsallarından (eklem yerlerinden) kesilir." Bkz:("eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 7, s: 545).

Bu konuda (8388) nolu sorunun cevabına da bakabilirsiniz.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi fetvâlarında şöyle gelmiştir:

"Akika kurbanı kesenin, Akika kurbanının etini, fakirlere, komşulara, akrabalara ve arkadaşlara çiğ veya pişmiş olarak dağıtabilir, kendisi ve âilesi de ondan yiyebilir. Yine, fakir ve zenginleri, evine dâvet edip onlara ziyâfet de verebilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi fetvâları; c: 11, s: 443).

İkincisi:

Yeni doğan çocuğun yedinci günde saçlarının kesilmesi (traş edilmesi) ve aynı günde Akika kurbanının kesilmesi sünnettendir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُـحْلَقُ وَيُسَمَّى. [رواه الترمذي وأوب داود وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Yeni doğan her çocuk, Akika'sı ile rehindir (Akika'sı kesilmeden ölürse, kıyâmet günü anne ve babasına şefaat etmekten men edilir).Akika'sı doğumunun yedinci gününde kesilir, başı traş edilir ve o günde kendisine isim verilir." (Tirmizî; hadis no: 1522. Ebu Dâvud; hadis no: 3838. Elbânî, "İrvâu'l-Ğalîl'; hadis no: 1165'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Bir kimse, çocuğa yedinci günden başka bir günde isim verirse veya Akika kurbanını yedinci günden başka bir günde keserse, bunda herhangi bir sakınca yoktur.

Aynı şekilde Akika kurbanını bir günde keser, saçlarını da başka bir günde traş ederse, bunda da herhangi bir sakınca yoktur.

İbn-i Abdilberr -Alla ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Çocuğun Akika kurbanının kesildiği günde başının traş edilmesine gelince, âlimler bunu müstehap olarak görürlerdi." (İbn-i Kayyim; "Tuhfetu'l-Mevlûd"; s: 67).

Ayrıca (7889) nolunu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi