Salı 24 Cemaziyes-Sani 1441 - 18 Şubat 2020
Türkçe

Oje ile namaz kılmak

Soru

Tırnaklar ojeli olduğu halde namaz kılmaya İslâm'da izin var mıdır?

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Kadının, zarar vermeyecek şekilde tırnaklarına oje sürmesi mübahtır ve tırnakları ojeli halde namaz kılmasında da bir sakınca yoktur. Ancak bu durum ojenin altına su girmesine engel oluyorsa, oje giderilmeden alınan abdest ve boy abdesti geçerli değildir. Bu durumda abdest geçerli olmadığı için namaz da geçerli olmaz.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi âlimleri şöyle demişlerdir:

"Tırnakların üzerindeki ojede suyun tırnaklara ulaşmasına engel olan bir madde varsa, abdestten önce bunu gidermeden alınan abdest geçerli olmaz. Eğer kına gibi, ojede suyun tırnaklara ulaşmasına engel olan bir madde yoksa, bu takdirde abdest geçerlidir." ("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları", c: 5, s: 218)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi

görüş bildirimi