Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Domuzun necâsetinden nasıl temizlenilir?

Soru

Ben, küçük yaşta iken âilemle birlikte yurt dışına yolculuğa çıkmıştım.Yolculuk sırasında bize içerisinde domuz yağı olan bisküvi takdim ettiler. Annem bunu öğrenince bisküviyi yememize engel olmuştu. Hatırladığım kadarıyla bizler ellerimizi ve ağızlarımızı su ve toprakla yıkamamıştık. -Bilindiği gibi- bir kimse domuza veya domuzun bedeninden herhangi bir şeye elleriyle dokunduğu zaman, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emrettiği gibi, bir defası toprakla olmak üzere, yedi defa yıkaması gerekir.
Ben, (yukarda zikredilen olaydan) birkaç yıl sonra yurt dışında iken -bilmeden- domuz eti yedim, fakat ağzımı su ve toprakla yıkamadım.
Bu her iki durum, birkaç yıl önce başıma geldi. Fakat ağzımda ve elimde domuzun izi veya tadı veya kokusu veyahut da rengi kalmadığı halde, şimdi (hükmü öğrendikten sonra) bunları yıkamam gerekir mi?
Bu iki olay yüzünden, Allah Teâlâ'nın namazlarımızı kabul etmeyeceğinden endişe ediyorum.Bu durumu bana açıklamanızı ricâ istiyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kasıtsız olarak yemiş olduğunuz domuz etinden dolayı üzerinize bir günah yoktur. Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مََا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً. [ سورة الأحزاب من الآية: 5 ]

"Yanılarak yaptığınız hatalardan dolayı size bir günah yoktur.Fakat kalplerinizin kasıtlı olarak yaptıkları böyle değildir (Allah, onlardan sizi sorumlu tutar.) Allah, (hata edeni) çok bağışlayıcı,(günahına tevbe edene) çok merhamet edicidir." (Ahzâb Sûresi:5).

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle buyurmuştur:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. [ رواه ابن ماجه وصححه الألباني ]

"Şüphesiz Allah, hata (yanılma), unutkanlık ve yapmaya zorlandıkları şeylerde günah işlemelerinde ümmetimi sorumlu tutmamıştır." (İbn-i Mâce, hadis no: 2043. Elbânî de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Müslümanın, özellikle halkı pis ve haram olan şeyleri yiyen İslâmî olmayan bir ülkede yaşıyorsa, yediği yiyecekler konusunda ihtiyatlı davranması vce onları titizlikle araştırması gerekir.

Domuzun necâsetinin nasıl temizlenmesi gerektiği konusuna gelince, bazı âlimler, domuzun necâsetini, köpeğin necâsetine kıyas ederek birisi toprakla olmak kaydıyla yedi defa yıkanması gerektiği görüşüne varmışlardır. Fakat doğru olan görüşe göre, domuzun necâsetinin giderilmesi için bir defa yıkanması yeterlidir.

Nitekim İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- Sahih-i Müslim'in şerhinde şöyle demiştir:

"Âlimlerin çoğunluğu, domuzun necâsetinin yedi defa yıkanmasına ihtiyaç olmadığı görüşüne varmışlardır. Bu, aynı zamanda İmam Şâfiî'nin de görüşü olup delil bakımından oldukça güçlüdür."

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn de -Allah ona rahmet etsin- bu görüşü tercih etmiş ve şöyle demiştir:

"Fıkıh âlimleri -Allah onlara rahmet etsin- domuzun necâsetini, köpeğin necâseti ile birlikte tutmuşlardır.Bu hükmü verirlerken de; domuzun necâsetinin, köpeğin necâsetinden daha pis olduğu, dolayısıyla köpeğin necâseti hakkındaki hüküm, domuzun necâseti için daha yerinde olması gerektiği kanaatine varmışlardır.

Bu kıyas, zayıftır. Çünkü domuz, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- döneminde de var olan bir hayvan idi. Fakat domuzun, köpek gibi olduğu konusunda hiçbir şey bidirilmemiştir. Dolayısıyla bu konuda doğru olan görüş, domuzun necâsetinin, -köpeğin necâseti gibi olmayıp- diğer hayvanların necâseti gibi olup diğer hayvanların necâseti nasıl yıkanıp temizleniyorsa, domuzun necâseti de öyle yıkanıp temizlenir." (eş-Şerhu'l-Mumti', c; 1, s: 495).

Bu konuda (22713) nolu sorunun cevabına da bakabilirsiniz.

Domuzun necâsetinin temizlenmesi konusunda doğru olan görüş; diğer necâsetlerin giderildiği gibi, necâseti gidermeye yetecek kadar su ile yıkanmasıdır. Bunun için belirli bir sayıda yıkanması şart değildir.

Domuza dokunmanın sonunda onun necâsetinden temizlenme konusunda söylenen şeyler ne olursa olsun, sonuç olarak sizin bedeninizden (vücudunuzdan) herhangi bir yeri yıkamanız gerekmez ve bu durumun namazınıza herhangi bir zararı da yoktur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi