Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Domuzun kesiminde (boğazlanmasında) kullanılan kesici aletler nasıl temizlenilir?

Soru

İslâmî usüllere göre kesilen et almak için hıristiyan bir kasapla anlaştık.Fakat bu kasabın, hayvanın kesiminde kullanacağı aletlerin, domuzun kesiminde kullandığı aletler olduğunu öğrendik. Domuzun kesiminde kullanılan bu aletleri nasıl temizleyebiliriz?
Bu kasap, kesilen etleri parçalamak için belki elektrikli modern aletler de kullanıyor olabilir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Domuz kanının bulaştığı şeyi temizlemek, kanın izi gidinceye kadar su ile yıkayarak mümkün olur. Köpeğin necâsetinin temizlenmesinde yapıldığı gibi, birisi toprakla olmak üzere yedi defa su ile yıkanması gerekmez. Aksine temizliğin hâsıl olması için, necâsetin kendisinin su veya temizleyici bir madde ile giderilmesi yeterlidir.

Nitekim bu konunun açıklaması, (20843) nolu sorunun cevabında geçmişti.

Bıçağın ve necâseti emmeyen kesici aletlerin temizlenmesi için, bir kumaş parçası ile veya buna benzer bir şeyle silinmesi yeterlidir.

Şeyhu'l-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Kılıç, ayna (cam) ve buna benzer kesici aletler, -necis olduğu zaman-, silmekle temizlenir. Bu, İmam Mâlik ve İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. Kesilen hayvanın kanı bulaşan bıçağın temizlenmesi konusunda İmam Ahmed'den de buna benzer bir görüş nakledilmiştir." (el-İhtiyârât; s: 39).

Buna göre, üzerinde domuz kanının hiçbir izi kalmaması için, onunla domuz kesilen bıçak ile diğer kesici aletleri temizlemek, üzerine su dökerek veya bir kumaş parçasıyla silerek mümkün olur.

Bu mümkün olduğu takdirde, istenen ve arzulan şey, yerine getirilmiş olur. Eğer bu mümkün olmazsa, bıçağın veya eti parçalamakta kullanılan aletlerin üzerindeki kan izinin, kesilen hayvanın helal olmasına hiçbir zararı yoktur.Bu sebeple hayvan, İslâmî usüllere göre kesilmişse, kesilen hayvanın eti helaldir. Fakat kesilen hayvana bulaşan ve üzerinde domuz kanı veya kan izi olan bıçağın o kısmı sadece necis olur. Hayvan kesildikten ve etleri parçalandıktan sonra eti yıkanırsa, o kısım da temiz olur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi