Cumartesi 17 Zilkade 1445 - 25 Mayıs 2024
Türkçe

Kadının, hâkimlik (yargıçlık) yapması câiz değildir

21062

Yayınlama tarihi : 05-01-2016

Gösterimler : 23546

Soru

Kadının, İslâm şeriatında hâkimlik (yargıçlık) yapması câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cevap:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Abdurrahman b. Cibrîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Kadının, kadı (hâkim/yargıç) olması câiz midir?" diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Kadının, genel olarak erkeklerle muhatap olmayı, onlarla içiçe olmayı, sürekli dışarı çıkmayı, yabancı erkeklere bir şeyler sormayı ve onlara devamlı cevap vermeyi gerektiren umuma âit görevlerde çalışması (bu görevleri üstlenmesi) câiz değildir. Çünkü bu davranış, kadının münasebetsizliğine ve cür'etkârlığına delâlet eder. Nihayetinde bu davranış, onu hayasızlığa, saygınlığını kaybetmesine ve sesini yükseltmesine sebep olur ki bu, onun kadınlığına ve hayasına ters düşer.

Aynı şekilde kadının, mahkemelere ve erkeklerin çoğunlukta olduğu dairelere devamlı olarak gidip gelmesini gerektiren imamet, hatiplik ve avukatlık gibi meslekleri icra etmesi de câiz değildir. Zirâ bu meslekleri icra etmeye çalışmak, erkeklere benzemektir. Oysa Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- erkeklere benzeyen kadınlara lânet etmiştir.

Kadınların ihtiyaç duydukları görevlere gelince, bu görevleri icrâ etmesinde bir sakınca yoktur. Örneğin (kız okullarından) kız öğrencilere öğretmenlik yapmak, kadınlara doktorluk, hemşirelik yapmak ve kadın hastaları tedavi etmek gibi kadınlarla ilgili bütün görevlerde çalışması câizdir.

Aynı şekilde kadınların, açık-saçıklığın, fuhşiyat ve münkeratın yaygınlaşmasına sebep olacak şekilde erkeklerle muhatap olmamaları için sadece kadınların müracaat ettikleri devlet daireleri gibi yerlerde çalışması da câizdir. Allah Teâlâ en iyi bilendir."

el-Lu'lu'l-Mekîn Fî Fetâvâ İbn-i Cibrîn, s: 304

Bu konudaki delilleri öğrenmek için (20677) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi