Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Faiz bankalara para yatırmamak ve direk faiz işlerinde çalışmamak kaydıyla bankalarda çalışmak

Soru

Bir devlette faizsiz bankacılık alanında faaliyet gösteren bir bankada çalışıyorum. Fakat Merkez Bankası faizli işlemler yapmaktadır. Bu durumda söz konusu bankada çalışmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bankada çalışmanız haramdır. Faiz işlemleri bulunmayan bir bölümde çalışsanız bile caiz değildir. Tüm bankaların Merkez Bankası’na bağlı olmaları haram olması için yeterli bir sebeptir. Zira farklı bölümlerde çalışmak, faiz işlemleri için tamamlayıcı bir unsurdur. Banka bir bütün olarak tüm bölüm ve kurumlardan oluşmaktadır.

Alimler, bu tür kurumlara gece nöbetçiliği veya şöforlük gibi işlerde bile çalışmanın caiz olmadığını söylemişlerdir.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Faiz kurumlarında şöför veya bekçi olarak bile çalışmak caiz değildir. Çünkü faizle iştiğal eden bir kurumda çalışmak onlardan razı olmak demektir. Bir şeyi kötü gören kimse o kötülüğün namına çalışmaz. Şayet bir kötülüğün yararı için çalışırsa ona razı olur. haram olan bir şeye rıza göstermek günahtan nasibini alır.

Yazı işleri, mevduat işleri vb. işlerinde çalışmak ise direk haram işlemektir. Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem; Faizi yiyeni, yedireni, şahidini, ve yazanı lanetlenmiştir. Ve “tümü günahta eşittirler” demiştir.

(Fetava İslamiye 2/401)

Daimi Fetva Kurulu’na şöyle soruldu:

Bir bankada gece nöbetçisi olarak çalışanın hükmü nedir? Zira bu adamı işlemlerle hiçbir ilgisi yoktur. İşine devam edebilir mi, yoksa işi bıraksın mı?

Cevap:

Faiz işlemleri yapan bankada bir Müslümanın çalışması caiz değildir. Bankada bir bekçi olarak çalışmak günahta yardımlaşmaktır. Bu bağlamda yüce Allah şöyle buyurdu: “Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup-sakının.” (Maide/2)

Bankalar genellikle faizle işlem yaparlar. Ayrıca helal rızık için başka bir yol bulmak gerekir.

Muvaffakiyet Allah’tandır. Salat ve selam peygamberimiz Muhammed’e olsun.

(Fetava İslamiye 2/401-402)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid