Pazartesi 19 Zilkade 1445 - 27 Mayıs 2024
Türkçe

Ergenlik çağına erişme belirtilerini bilmediği için Ramazan\'da oruç tutmayan genç kız

Soru

Bazı müslüman ülkelerde kadının ergenlik çağına erişmesinin açık belirtisi olarak, -kasık bölgesinde sert kılların çıkması gibi fıkıh kitaplarında bilinen belirtilerden- başka belirtilere bakmaksızın sadece âdet kanının gelmesine bakmak bir gelenek hâline gelmiştir.
Bu gelenek ve göreneklerden etkilenen bir bacımız, farz olan Ramazan orucunu, âdet kanının gelmesini gördükten sonra (ergenlik çağına eriştiğini zannederek) oruç tutmaya başlamıştır. Oysa o zaman kendisi 13 yaşına ulaşmış ve âdet kanının gelmesinden önce kasık bölgesinde sert kıllar çıkmaya başlamıştı. Fakat kendisi bu kılların sert mi, yoksa yumuşak mı olduğunu hatırlayamamaktadır.Aynı şekilde bu kılların çıkmasından sonra kaç yıl oruç tutmadığını da hatırlamamaktadır.
Soru şudur:
1. Kadının, dînen veya örf olarak ergenlik çağına eriştiğini gösteren belirtiler nelerdir?
2. Bu bacının, eğer gelenek olarak ölçü kabul edilen ancak dînen kabul edilmeyen sadece âdet kanının gelmesinden önce kasık bölgesinde kılların çıkmaya başlamasından sonra oruç tutmadığı Ramazanların hükmü nedir?
Bu gibi belli olan durumda bilgisizlik makbul ve geçerli olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kadın, şu dört şeyden birisinin olmasıyla ergenlik çağına erişir:

1.15 yaşını tamamlamış olmasıyla ergenlik çağına erişir.

2. Kasık (avret) bölgesinde sert kılların çıkmasıyla ergenlik çağına erişir:

3. Bilinen meninin gelmesiyle ergenlik çağına erişir.

4. Âdet kanının gelmesiyle ergenlik çağına erişir.

Bu dört şeyden birisi olursa, ergenlik çağına erişmiş ve dînen mükellef olmuştur. Büyük bir kadına farz olan ibâdetler, kendisine de farz olur.

Bir kadın, yukarıda zikredilen şeylerle ergenlik çağına erişildiğini bilmezse, oruç tutmayı terk ettiği zaman câhil olduğu için kendisine hiçbir günah yoktur.Gücü yettiği kadarıyla öğrenme konusunda kusurlu olmadığı sürece câhile hiçbir günah yoktur. Fakat tutmadığı orucun kazasını bir an önce tutmaya çalışması gerekir.Çünkü bir kadın ne zaman ergenlik çağına erişirse, dînen mükellef olur ve mükellef olduğu vakitte tutmadığı orucun kazasını tutması gerekir.

Yine, ergenlik çağına eriştikten sonra tutmadığı orucun günlerinin sayısını da araştırıp öğrenmesi gerekir ki üzerindeki günah gitsin.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi