Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Çorapların üzerini meshetmenin süresi bittikten sonra abdestlilik hâlinin devam etmesi

Soru

Mestin (çarığın) veya çorapların üzerini meshetmenin süresinin, mukim için bir gün ve bir gece, yolcu için ise, üç gün ve üç gece olduğunu okudum.Meshin süresi biterse, abdest bozulur mu?
Yoksa abdestlilik hâli devam eder mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Doğru olan görüşe göre meshin süresi bittikten sonra abdest bozulmaz. Yani örneğin meshin süresi öğle saat onikide bitiyorsa, geceye kadar abdestli olarak kalmışsanız (abdestiniz bozulmamışsa), abdestli sayılırsınız. Çünkü meshin süresinin bitmesiyle abdestin de bozulacağına dâir herhangi bir şer'î delil yoktur. Zirâ Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- meshin süresini tayin etmiş, fakat abdestin süresini tayin etmemiştir.

İlim talebesinin şu kâdeye dikkat etmesi gerekir:

Şer'î bir delille sâbit olan bir hüküm, başka bir şer'î delil sâbit olmadan o hüküm ortadan kalkmaz.Çünkü aslolan; abdestlilik hâlinin devam etmesidir."

Kaynak: ("Likâu'l-Bâbi'l-Meftuh" (Açık Kapı Görüşmesi) adlı kitabın 24. görüşmesi)