Perşembe 15 Zilkade 1445 - 23 Mayıs 2024
Türkçe

Erkek kardeş, kız kardeş, amca, hala ve diğer akrabalara zekat vermenin hükmü

Soru

Geliri kendisine yetmeyen fakir kardeşe zekat vermek caiz mi? Fakir amcaya zekat vermek caiz mi? Ayrıca kadın, zekatını kardeşine veya halasına verebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Erkek veya kadınlar; zekatlarını fakir olan kardeşlerine, amcalarına, halalarına ve diğer fakir akrabalarına verebilirler. Zira ayetlerin genel anlamı bunların tümünü kapsar. Hatta akrabalara zekat vermek sadaka olduğu gibi akrabaya ayrıca bir iyilik sayılmaktadır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Yoksula verilen sadaka normal bir sadaka kabul edilir. Akrabaya verilen bir sadaka hem sadaka hem de akrabaya iyiliktir” (İmam Ahmed 15794, Nesai 2582)

Fakat zekat, anne ve babaya veya onların anne ve babalarına verilmesi caiz değildir. Ayrıca kişi, fakir olsa dahi kendi erkek-kız çocuklarına veya torunlarına zekat veremez. Ancak ihtiyaç durumda elinden geldiği kadarıyla kendi malından onlara infak edebilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid