Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Bakış Açısı Farklılığı Nedeniyle Müslümandan Küsmek Caiz Değil

Soru

Bir Müslümanın üç günü aşmamak üzere kardeşinden/arkadaşından küsmesi caizdir. En hayırlıları selamı ilk verendir. Haftada bir gördüğüm arkadaşımdan üç kere küsebilir miyim yoksa üç günlük süreye mi bağlı kalmam lazım. Aksi takdirde arkadaşım rahatsız olduğumu bilmeyecek. Çünkü amacım aynı görüşte olmadığımı belirtmektir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslüman kardeşinizden küsmeniz caiz değildir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Bir kimsenin Müslüman kardeşinden üç günden fazla küsmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar, biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en hayırlısı önce selâm verendir” (Buhari 5727, Muslim 2560) Özellikle bu Müslüman öz kardeş, yeğen, amca, amca oğlu gibi yakın akrabalardan olursa günah daha büyük olur.

Fakat söz konusu kişi bir günah işliyor ve ondan küsmek onu bu günahtan caydıracaksa kötülüğü bertaraf etmek açısından küsmenin sakıncası yoktur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim bir kötülüğü görürse onu eliyle değiştirsin gücü yetmezse dili ile değiştirsin , gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin ,bu da imanın en zayıf durumudur. (Muslim 49)

Bu konuda aslolan mübahlığı gerektiren bir durum olmadığı müddetçe Müslüman kardeşine küsmenin haram olmasıdır. (Fetava Menar el İslam, İbn Useymin 3/732)

Küsmenin haramlığı din ile alakalı olmayan genel işlerde kızmak neticesinde olabilir. Ancak din maslahatı için veya işlenen bir günah veya bidat için küsmekte sakınca yoktur. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Ka’b bin Malik, Hilal bin Umeyye ve Merar bin el Rabi’den küsülmesini emretmiştir.

İbn Abdulber  şöyle dedi: Ka’b ile ilgili hadis gereğince şayet bir kimse günah veya bidat işlerse terbiye amacıyla ondan küsülebilir. Ebu el Abbas el Kurtubi şöyle dedi: işlenen günah veya bidat için küsmek arkadaşlık vacibidir. İbn Abdul ber: Alimler Müslüman kardeşinden üç günden fazla dargın kalmanın caiz olmadığına dair icma etmişlerdir. Ancak onunla konuştuğu takdirde kendi dini ve dünyası konusunda bir zarar görecekse bu durumda küsmek caiz olur. Bazen güzellikle uzak kalmak eziyet edici yakınlaşmaktan daha hayırlıdır. (Tarh el Tesrib 8/99)

Size düşen görev şudur: Şayet kardeşiniz bir haram işlemiş ise ona nasihat etmeniz, bu davranışın caiz olmadığını belirtmek ve ona Allah’ı hatırlatmaktır. Şayet işlediği günaha devam ediyor ve maslahat gereği ondan küsmek ise yukarıda belirtildiği gibi caizdir. Ancak şahsi olarak onaylamadığınız bir davranış ise veya bakış açısı farklılığı ise ona bu durumu açıklayabilirsiniz. Ona katılmadığını küsmekle iletmek isterseniz ters tepki verebilir ve şer’i olarak üç günden fazla dargın kalmanız caiz olmaz. Şeyh İbn Useymin’in açıkladığı gibi asıl olarak küsmek haram olup ancak mübahlığını gerektiren bir durum oluşursa hüküm değişir.

Müslüman bir kimseye vacip olan; gönlü geniş olması, kardeşlerine nasihat edici olması ve onlardan meydana gelen birtakım hataları görmezden gelmesidir. Tepkide aceleci davranmak haram olan küsmeye neden olabilir. Allah hepimizden razı olsun ve razı olduğuna muvaffak kılsın. Peygamberimiz Muhammed’e salat ve selam olsun.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi