Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Fikrî Mülkiyet Hakları

Soru

Müslüman alimlerin; ticari isim, ticari marka, telif ve patent hakları gibi fikrî mülkiyet hakları hususundaki görüşleri nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Ticari isim, ticari ünvan, ticari marka, telif, patent veya icat; günümüz dünyasında insanların kendisiyle mal sahibi olmak için, sahibi için muteber bir malî kıymet haline gelmiş olan özel haklardır. Bu haklar meşru kabul edilen haklardır. Bu nedenle bunların ihlal edilmesi caiz değildir.

İkincisi:

Ticari isim, ticari ünvan ya da ticari marka hususunda tasarrufta bulunmak ve bunların maddi bir hak olması bakımından, bir aldatma, kandırma ve hile olmaksızın, bu haklardan herhangi birini belirli bir bedel karşılığında devretmek caizdir.

Üçüncüsü:

Telif, patent veya icat/buluş hakları şeriatta korunmuş haklardır. Bunların sahiplerinin onda tasarrufta bulunmaya hakları vardır. Bu nedenle bunların ihlal edilmesi caiz değildir.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: Beşinci Meclisü’l-Fıkhı’l-İslâmî Kararı, sene: 1409