Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Kadir gecesini idrak etmek

Soru

Kadir gecesi çıplak gözle idrak edilir mi? Bazı kişiler, kadir gecesinde gökte nur görüldüğünü vb. belirtiler olduğunu söylemektedirler. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ve sahabesi böyle belirtiler görmüşler mi? Kişi, kadir gecesini idrak ettiğini nasıl anlar? Şayet ihya ettiği gecelerden biri, Kadir gecesiyse ve gözüyle bir belirti görmemişse Kadir gecesi sevabını alır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yüce Allah, muvaffak kıldığı kişilerin Kadir gecesi belirtilerini görmeleri mümkündür. Sahabeler bu belirtileri gördükleri için bazı gecelerin kadir gecesi olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu belirtileri görmemekle birlikte inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihya eden kimse, gecenin sevabını almasına engel değildir. Müslüman, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in emrettiği gibi Ramazan ayının son on gününde idrak etmeye çalışması gerekir. Şayet inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihya eder ve gecenin Kadir gecesi olduğunu bilmediği halde idrak ederse o gecenin sevabını alır. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim Kadir gecesini inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihya ederse geçmiş tüm günahları affedilir.” 

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiğine göre Kadir gecesinin sabahında güneş doğduğunda ışıksız doğar. Ubey bin Ka’b, Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. Gecesi olduğuna dair yemin eder ve bu belirtiyle kanıt getirirdi. Bu konuda tercihli görüş her sene farklı gecelerde idrak edilmesidir. Ancak vitir gecelerinde olması daha kesindir. 27. Gece diğer gecelerden daha kesindir. Her kim son on günde namaz kılmak, Kuran okumak ve dua etmekle vaktini geçirirse şüphesiz o kadir gecesini idrak etmiş olur ve yüce Allah’ın söz verdiği sevabı almış olacaktır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid