Salı 20 Zilkade 1445 - 28 Mayıs 2024
Türkçe

Koca, karısının vefatı üzerine yas tutması vacip mi?

Soru

Karısının vefatından sonra kocanın yas tutması ve hüzünlü olmasının belirli bir süresi var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İhdad/yas tutmak; belirli bir süre zarfında süslenmeyi ve koku sürünmeyi bırakmak demektir. Ancak bu ihdad erkeklerle ilgili olmayıp kadınlara özel bir durumdur. Her hangi bir kadının kocası vefat ettiğinde kadının yas tutması ve iddete girmesi vacip olur.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Kocası vefat eden kadın, koku sürünmeyi ve süslenmeyi bırakır. Buna “ihdad” (yas tutma) denir. İlim ehli arasında bu ihdadın kadın üzerine vacip olduğu hususunda ihtilaf olduğunu hiç duymadık ve bilmiyoruz. (el Muğni 8/125) Daimi Fetva Kurulu 20/479 şöyle geçmektedir: “Kadının kocası vefat ettiğinde yas tutması vaciptir. Koca ise yas tutmaz, ilim ehli bu konuda görüş birliğindedir. El Mevsua el Fıkhiye 2/105 şöyle geçmektedir: “İlim ehli erkek eşin ihdad/yas tutmayacağını bildirmişlerdir.

Daimi Fetva Kurulu 19/156 şöyle geçmektedir: “ Bulunduğumuz bölgede kadın vefat ettiğinde kocası, ancak 6 ay geçtikten sonra evlenebiliyor. Onlara neden böyle yapıldığını sorduğunda; “vefat eden kadın eşe saygıdan” diye cevap verirler. Bir defasından karısı vefat ettikten bir hafta sonra evlenen adama hiç kimse ziyaret etmemiş selam bile vermemişler. Bu çerçevede kadın eşin vefatından bir gün geçtikten sonra dahi evlenmek caiz mi?

Cevap: Bu cahillerin adetidir, erkeğin eşine yas tutması ile ilgili şeriatta bir dayanak yoktur. Bu nedenle bu adetin bırakılması tavsiye edilecek ve itibar edilmeyecektir. Karısın vefatından sonra evlenen kimseden küsmek veya uzaklaşmak caiz değildir. Şer’i bir hak olmadan küsmek doğru değildir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi