Çarşamba 22 Cemaziyel-Evvel 1445 - 6 Aralık 2023
Türkçe

YOLCULARIN AYAK SEVİYESİNDEKİ KUR’AN RADYOSU HOPARLÖRLERİ

Soru

Bazı arabaların radyolarının hoparlörleri,ayak hizasında olmaktadır.Bazen de, bu hoparlörlerin üzerine ayaklar ve ayakkabılar konulabilmektir.(Bu radyolarda) Kuran-ı Kerim açılması halinde, bu Kur’an’ı hafife almak anlamına gelir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Eğer hoparlörler, dediğiniz gibi, ayaklar altında veya ayak seviyesinde ise, (bu durumda radyodan) Kur’an açmamalıdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in sesinin, insanın ayakları altından veya ayakkabısının altından geliyor olması, şüphesiz Kur’an’a hakaret anlamına gelir. Mutlaka Kur’an dinlemesi gerekiyorsa da, hoparlörü ayak hizasından (yukarı) kaldırmalıdır...

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn'in; fetvâlarından, “Likâ’ul- Bâb’il-Meftûh” adlı kitabı s:165