Cuma 10 Şevval 1445 - 19 Nisan 2024
Türkçe

Namaz kılan kimsenin diş eti kanarsa ne yapar?

Soru

Diş eti kanayan kimse kanı tükürmesi gerekir mi? Bu durumda abdest bozulur mu? Namazda tükürmek caiz mi? Mescitte veya mescit dışında olduğu halde tükürür mü? Diş etinden gelen kanı yuttuğu zaman orucu bozulur mu? Tükürdüğü kumaşta kan gözükürse yıkaması gerekir mi? Bir mendil ile silmek yeterli mi yoksa su kullanmak gerekir mi? Su ile yıkamak vacip ise bir kere yeterli mi yoksa üç defa mı yıkanması gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Diş etinden kan geldiği zaman ister namazda olsun ister dışında olsun bunu yutmak caiz değildir.

Şeyh İbn useymin rahimehullah şöyle dedi: Ağızdan kan çıktığı zaman bunu yutmak caiz değildir. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: "Ölü eti ve kan size haram kılındı"[1]

Şayet namazda kasıtlı olarak kanı yutarsa namazı bozulur. Çünkü bu namazda yemek yeme konumundadır. Ancak istem dışı gerçekleşirse namazı geçerlidir.

Şayet kişi mescitte namaz kılıyorsa mendile tükürür ve kesinlikle mescide tükürmez.

Mescit dışında bir yerde namaz kılıyorsa sol ayağın altına veya soluna tükürmesi caizdir.

El Hacavi şöyle dedi: namazda soluna tükürür. Mescitte ise elbisesine tükürür[2]

Fıkıh alimlerin cumhuru, mescide balgam vb. Şeylerin atılması haram olduğunu söylemişlerdir. Hasır ve duvarları da aynı hüküm dahilindedir. Bilakis mescitler, necis olmasa dahi tüm kir ve pisliklerden korunmalıdır. [3]

İbn Useymin şöyle dedi: Kişi mescitte ise mendile tükürür ama kesinlikle mescide tükürmez, çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "Mescide tükürmek günahtır" ancak bu günahı işlerse bunun kefareti bunu gömmektir. Bunun üzerine mescitte sol tarafa tükürme ancak mendiline tükür. Mescitte ayak altına da tükürülmez çünkü mescitte tükürmek günahtır.[4]

İkincisi: Fıkıh alimleri iki avret dışından çıkan kanın abdesti bozup bozmadığı konusunda ihtilafa düşmüşler. Tercihli görüşe göre bozulmaz. Detaylı bilgi (45666) nolu cevapta verilmiştir.

Üçüncüsü: Oruçlunun dişetinden çıkan kanı yutması ise; şayet istem dışı yutarsa orucu geçerlidir. Ancak kasıtlı ise orucu bozulur. Oruç ramazan orucu veya vacip olan bir oruç ise kazası vaciptir. Gönüllü olarak tuttuğu bir oruç ise kazası gerekmez.  Daha detaylı bilgi için (37937) nolu cevaba bakınız.

Dördüncüsü: Burun ve kulaktan çıkan kan az ise affedilir. Ama çok ise necistir. Ve bulaştığı yeri yıkamak gerekir. Namaz esnasında oluşursa namaz bozulur. Namaz farz ise namazı tekrar etmesi vaciptir.

İbn Useymin rahimehullah'a: namaz kılan kimseden bir kan çıkarsa namazını keser mi? Diye bir soru sorulduğunda, şöyle cevap vermiştir: Şayet çıkan kan ön ve arka avretten ise, abdesti bozulur ve bu durumda hemen namazı kesmesi lazım.  Ve bulaştığı yeri yıkaması, yeniden abdest alması ve namazı tekrar etmesi gerekir. Ama burun, diş veya bir yara gibi avret dışında bir yerden kan çıkarsa namazına devam eder. Çünkü bu konuda tercihli görüşe göre kan çok olsa bile abdesti bozmaz. Ancak kan çok olursa ilim ehli necis olduğunu söylemektedirler ve affedilmez bu durumda namazdan çıkmak ve kanın bulaştığı yeri yıkamak gerekir. Daha sonra abdest almadan tekrar namazını kılar. Çünkü tercihli görüşe göre kan abdesti bozmaz. Şayet kan az ise namazına devam eder bu durumda sakınca yoktur.[5]

Dişeti az bir şey kanarsa (genel olan budur) mendile tükürür menili veya elbisesini yıkamaz ancak tiksenmemek için yıkanması müstehaptır necis olduğu için değil.

Beşincisi: Necasetin yıkanmasında şeriata göre belirli bir sayı yoktur. Yıkama sayısı sadece köpek necaseti için meşru kılınmıştır. Nitekim yedi defa yıkanır bir defasında ise toprak ile temizlenir. Ama bunun dışındaki necasetlerde belirli bir sayı şart değildir. Ancak vacip olan bir kere olsa bile necaset gidinceye kadar yıkamaktır. 

En iyisini Allah bilir.

 

[1]Nur ala darb 7/2

[2]Zad 47

[3]El Mevsua el fıkhiye 40/126

[4]Şerhul mumti 3/273

[5]Nur ala darb 7/2

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi