Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Sayaç Taktırmadan Veya Ücret Ödemeden Su Kullanmak

Soru

Evde kullandığımız suyun sayacı yoktur. Bu durum haram sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şayet devlet, sadece sayaç taktırarak su kullanınıma izin veriyorsa ki tüm ülkelerde bu uygulama geçerlidir. Bu durumda sayaç taktırmadan ve ücret ödemeden su kullanmak caiz değildir. Ayrıca sayacı bozmak veya kaçak kullanmak da caiz değil. Zira bu, hile olup karşı tarafın malını batıl ve haksız yollarla yemektir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka...” (Nisa/29)

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Kim aldatırsa benden değildir” (Muslim/102)

Başka bir hadiste Rasulullah: “Kurnazlık ve aldatma ateştedir” (Beyhaki, Şuab el İman) Elbani sahih demiştir. Buhari rivayetinde ise: “ Aldatma ateştedir, her kim emrimiz olmayan bir şeyi yaparsa o kabul edilmez”

Daimi Fetva Kurulu’na şöyle soruldu: Gayri Müslim bir devlette elektrik veya su sayacını durdurmak caiz mi? Nitekim devlet, haksız yere yüksek miktarda vergi almaktadır?

Cevap: Başka kimselerin haklarını haksız yere yemek olarak itibar edildiği için caiz değildir. (23/441)

Başka bir soruda: Elektrik, su, gaz, telefon vb. faturaları ödememek için hileye başvurmak caiz mi? Zira bu şirketlere sahip olan özel şirketlerdir.

Cevap: Caiz değildir. Çünkü bunda haksız yere insanların hakkını yemek ve emanete hiyanet vardır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Allah size emaneti sahiplerine vermenizi emreder” başka bir ayette: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.” (Nisa/29) (Daimi Fetva Kurulu 23/441)

Sonuç olarak su için bir sayaç taktırmanız ve ücreti ödemeniz gerekir. Ücreti alan ister devlet olsun ister özel şirket olsun fark etmez. Aksi durumda suyu kullanmanız haram olup hakları gasp etmiş olursunuz. Ancak su sahibi size izin verirse helal olur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi