Çarşamba 14 Zilkade 1445 - 22 Mayıs 2024
Türkçe

Farklı Ayetleri bir kutuya koyup her sabah rastgele bir ayeti çekip onunla amel etmek

Soru

Bazı kişiler, etkilendikleri ayetleri küçük kâğıtlara yazar ve bir kutuya koyarlar. Daha sonra her sabah kalktıklarında ilk yaptıkları iş bir kâğıdı çekmektir. Çektikleri bu ayetin Allah’ın kendilerine bir mesaj olarak görürler ve onunla amel etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu uygulamanın hükmü nedir? Kur’an-ı Kerim’i açarken gözün ilk iliştiği ayetin yüce Allah’ın bir mesajı olduğuna inanmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Söylediğiniz Kur’an-ı Kerim’i açtığında gözüne ilk ilişen ayetin Allah tarafından özel bir mesaj olduğu konusunun hiçbir aslı yoktur. Kesinlikle Kur’an-ı fal için kullanmak caiz değildir. Alimler bu uygulamanın cahiliye döneminde oklarla fal çekmelerine benzediğini söylemektedirler. Aynı şekilde bir kutuya ayetleri koyup her sabah bir ayeti seçmek yararsız bir uygulama olup cahilleri taklit etmektir.

El Karafi Rahimehullah şöyle dedi: Kur’an’dan fal açmak, kuma vurmak, kura çekmek, arpa vurmak gibi tüm uygulamalar haram olup cahiliye döneminde çubuklarla fal çekmeye benzemektedir. Zira cahiliye döneminde bir kısım okların üzerinde “yap”, diğerlerine “yapma” yazılırdı, başka bir kısmın üzerinde ise “yok say” ibaresi yazılırdı. Elini uzatıp ok çektiğinde şayet “yap” çubuğu eline geçse o işi yapardı. “yapma” çubuğu çıktığında yapmazdı. Şayet “yok say” çubuğu eline geçse uygulamayı tekrarlardı.

Bu durumdaki insan o çubuklarla gaybtan nasibi aramaktadır. Aynı şekilde Kur’an’da fal çekmek cahiliye döneminde fal ile meşgul olmakla birebirdir. Kur’an-ı Kerim bu uygulamayı haram kılmıştır.

Daha detaylı bilgi için (145596) nolu sorunun cevabına bakınız. Kur’anı Kerimle faydalanmak ancak onu okumak, düşünmek ve onunla amel etmekle mümkündür.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi