Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Terâvih namazında (başka imamların) seslerini taklit etmek

Soru

Bazı câmi ve mescitlerin imamları, seslerini Kur'an ile güzelleştirmek için başkalarının kıraatlarını taklit etmektedirler.
Bu davranış meşrû ve câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Sesi, Kur'an ile güzelleştirmek, -Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu emretmiş olduğu için- meşrû bir davranıştır.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Ebu Musa el-Eş'arî'nin kıraatını dinleyip beğenmiş ve ona şöyle buyurmuştur:

"Sana, Dâvud âilesinin mizmarlarından (kavallarından) bir mizmar verildi." (Müslim, Salâtu'l-Musâfirîn, hadis no: 793)

Buna göre bir mescidin imamı, sesini ve Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim kıraatını güzelleştirmek için sesi ve kıraatı güzel olan bir kimseyi taklit ederse, bu davranış hem kendisi, hem de başkası için câizdir. Çünkü bu davranış ile arkasındaki cemaati zinde tutmuş, onların kalben hazır olmalarını ve kıraata kulak verip onu dinlemelerini sağlamış olur. Güzel sesli olmak, Allah Teâlâ'nın bir lütfudur. Allah Teâlâ dilediğine lütfunu verir. Çünkü Allah Teâlâ büyük lütuf sahibidir."

Kaynak: (Muhammed b. Salih el-Useymîn, Dâvet Kitabı, c: 2, s: 201)